Dodatok č. 01-03-2018

Typ: Dodávateľská
Číslo: 01-03-2018 
Predmet : Zmena termínu ukončenia hlavných aktivít projektu.  
Partner: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 22.3.2018 
Dátum účinnosti: 23.3.2018 
Deň podpisu: 15.3.2018 
Platnosť od: 15.3.2018 
Platnosť do:  
  01-03-2018 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP, Veľkosť: 6.2 MB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu: "Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín"