Dodatok č. 11-01-2018

Typ: Dodávateľská
Číslo: 11-01-2018 
Predmet : Nové znenie čl. 4.3 a doplnenie nového čl. 9.5.1.  
Partner: NATUR-PACK, a. s.
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 20.4.2018 
Dátum účinnosti: 21.4.2018 
Deň podpisu: 22.1.2018 
Platnosť od: 22.1.2018 
Platnosť do:  
  11-01-2018 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi, Veľkosť: 250.17 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.