Zmluva č. 05-05-2018

Typ: Dotačná
Číslo: 05-05-2018 
Predmet : Zmluva o NFP pre projekt: "Zefektívnenie energetickej prevádzky budovy obecného úradu v Ľubotíne". 
Partner: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 15.5.2018 
Dátum účinnosti: 16.5.2018 
Deň podpisu: 2.5.2018 
Platnosť od: 2.5.2018 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 249 650,18 EUR 
  Zmluva o NFP č. 05-05-2018 _ Zefektív. energ. prevádzky budovy OcÚ v Ľubotíne, Veľkosť: 1.46 MB
  Príloha č. 1 VZP ku Zmluve o NFP, Veľkosť: 4.83 MB
  Príloha č. 2 Predmet podpory NFP, Veľkosť: 668.44 kB
  Príloha č. 3 Hlásenie o začatí realzácie hl. aktivít projektu, Veľkosť: 66.23 kB
  Príloha č. 4 Rozpočet projektu, Veľkosť: 1018.89 kB
  Príloha č. 5 Finančné opravy za porušenie pravidiel, Veľkosť: 1.36 MB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Zmena Zmluvy o NFP po ukončenej kontrole verejného obstarávania.