Dodatok č. 02-06-2018

Typ: Dotačná
Číslo: 02-06-2018 
Predmet : V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa mení odsek 3.1. Menia sa aj prílohy č. 3 a č. 5. 
Partner: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 7.6.2018 
Dátum účinnosti: 8.6.2018 
Deň podpisu: 1.6.2018 
Platnosť od: 1.6.2018 
Platnosť do:  
  Dodatok č. 4 + Príloha č. 2 a Príloha č. 5, Veľkosť: 855.9 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu: "Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín"