Dodatok č. 01-09-2018

Typ: Dotačná
Číslo: 01-09-2018 
Predmet : Zmena Zmluvy o NFP po ukončenej kontrole verejného obstarávania.  
Partner: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 12.9.2018 
Dátum účinnosti: 13.9.2018 
Deň podpisu: 6.9.2018 
Platnosť od: 6.9.2018 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 247 939,10 EUR 
  01-09-2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP, Veľkosť: 144.56 kB
  Príloha č.1, Veľkosť: 865.29 kB
  Príloha č.2, Veľkosť: 486.58 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o NFP pre projekt: "Zefektívnenie energetickej prevádzky budovy obecného úradu v Ľubotíne".