Dodatok č. 02-01-2019

Typ: Dotačná
Číslo: 02-01-2019 
Predmet : Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2. 
Partner: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 10.1.2019 
Dátum účinnosti: 11.1.2019 
Deň podpisu: 13.12.2018 
Platnosť od: 13.12.2018 
Platnosť do:  
  Dodatok č. 2 ku ZMLUVE o NFP - text, Veľkosť: 301.24 kB
  02-01-2019 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP_scan, Veľkosť: 757.84 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o NFP pre projekt: "Zefektívnenie energetickej prevádzky budovy obecného úradu v Ľubotíne".