Dodatok č. 01-02-2019

Typ: - dodatok
Číslo: 01-02-2019 
Predmet : Zmena Zmluvy o NFP vo väzbe na výsledok kontroly VO - informačný plagát.  
Partner: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 1.2.2019 
Dátum účinnosti: 2.2.2019 
Deň podpisu: 28.1.2019 
Platnosť od: 28.1.2019 
Platnosť do:  
  01-02-2019 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP_scan, Veľkosť: 2.9 MB
  Dodatok č. 3 ku ZMLUVE o NFP - text, Veľkosť: 539 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o NFP pre projekt: "Zefektívnenie energetickej prevádzky budovy obecného úradu v Ľubotíne".