Zmluva č. 262/2011/UZ

Typ: Úverová
Číslo: 262/2011/UZ    
Predmet : Poskytnutie peňažných prostriedkov za účelom spolufinancovania nákladov projektu s kódom č. 25120220041 „Rekonštrukciou k modernizácii verejného osvetlenia v obci Ľubotín“ 
Partner: Všeobecná úverová banka, a.s.
IČO: 31 320 155
Adresa: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Dátum zverejnenia: 1.4.2011 
Dátum účinnosti: 2.4.2011 
Deň podpisu: 30.3.2011 
Platnosť od: 30.3.2011 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 14 800,00 EUR 
  Zmluva o termínovanom úvere č. 262/2011/UZ, Veľkosť: 279.42 kB
  Všeobecné obchodné podmienky pre úvery, Veľkosť: 247.68 kB
  Odkladacie podmienky, Veľkosť: 83.15 kB
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 451/2011/D, Veľkosť: 291.45 kB
  Špecifické podmienky úveru, Veľkosť: 121.19 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery"

  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka