Zmluva č. č. 1-2012

Typ: Iná
Číslo: č. 1-2012 
Predmet : Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Pozem. spol.  
Partner: Pozemkové spoločenstvo – združenie bývalých urbari
IČO: 31948898
Adresa: Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín
Dátum zverejnenia: 27.1.2012 
Dátum účinnosti: 28.1.2012 
Deň podpisu: 19.1.2012 
Platnosť od: 19.1.2012 
Platnosť do:  
  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1-2012, Veľkosť: 631.3 kB
Previazané dokumenty: