Dodatok č. 02-04-2019

Typ: Dotačná
Číslo: 02-04-2019 
Predmet : Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle tohto Dodatku sú zadefinované v Článku 2. 
Partner: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 30.4.2019 
Dátum účinnosti: 1.5.2019 
Deň podpisu: 16.4.2019 
Platnosť od: 16.4.2019 
Platnosť do:  
  02-04-2019_Dodatok č.1 k Zmluve o NFP č. IROP-Z-302021M860-221-10_scan, Veľkosť: 3.13 MB
  02-04-2019_Dodatok č.1 k Zmluve o NFP č. IROP-Z-302021M860-221-10_text, Veľkosť: 760.46 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu projektu: "Rozšírenie kapacity materskej školy v Ľubotíne = vyššia zaškolenosť detí aj z okolitých obcí".