Zmluva č. 02-05-2019

Typ: Dotačná
Číslo: 02-05-2019    
Predmet : Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu: "ČOV a kanalizácia - I. a II. Etapa" 
Partner: Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475
Adresa: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Dátum zverejnenia: 15.5.2019 
Dátum uzavretia zmluvy: 3.5.2019 
Dátum účinnosti: 3.5.2019 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 2 167 744,80 EUR 
  Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt-ČOV a kanalizácia I. a II. etapa -scan, Veľkosť: 1.51 MB
  Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt-ČOV a kanalizácia I. a II. etapa -text a Príloha č.1, Veľkosť: 1.38 MB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Zmeny v č. 1.,2., a 3.

Dodatok: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041N031-421-19 - zmeny sú uvedené v Čl. 2 Predmet dodatku.

Dodatok: Zmeny uvedené v bode 2.2.

  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka