Dodatok č. 06-05-2019

Typ: Dotačná
Číslo: 06-05-2019 
Predmet : Zmena Čl. 10 ods. 10.1. písm. c) a Čl. 14. ods. 14.2. 
Partner: Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 31.5.2019 
Dátum účinnosti: 1.6.2019 
Deň podpisu: 30.5.2019 
Platnosť od: 30.5.2019 
Platnosť do:  
  06-05-2019 Dodatok k Zmluve o spolupráci 06-01-2016, Veľkosť: 98.82 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri implementácii Národného projektu: Terénna sociálna práca v obciach I.