Zmluva č. 10-07-2019

Typ: Dotačná
Číslo: 10-07-2019 
Predmet : Úprava práv a povinností pri zabezpečovaní a výkone menších obecných služieb pre účely aktivačného príspevku. 
Partner: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 1.8.2019 
Dátum účinnosti: 2.8.2019 
Deň podpisu: 30.7.2019 
Platnosť od: 30.7.2019 
Platnosť do:  
  10-07-2019 Dohoda č. 19-38-012-18 uzatvorená podľa §12 zákona č. 417-2013 Z.z. o pomoci v HN, Veľkosť: 167.72 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Zmena čl. IV., bod 2.