Dodatok č. 01-08-2019

Typ: Dotačná
Číslo: 01-08-2019 
Predmet : Zmena čl. 1 Zmluvy, ods. 1.1. bod 1.1.1. 
Partner: Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 2.8.2019 
Dátum účinnosti: 3.8.2019 
Deň podpisu: 1.8.2019 
Platnosť od: 1.8.2019 
Platnosť do:  
  01-08-2019 Dodatok č. N20160229021D05, Veľkosť: 116.05 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o spolupráci pri implementácii národného projektu.