Dodatok č. 10-08-2019

Typ: Dodávateľská
Číslo: 10-08-2019 
Predmet : Zmeny v č. 1.,2., a 3. 
Partner: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 19.8.2019 
Dátum účinnosti: 20.8.2019 
Deň podpisu: 7.8.2019 
Platnosť od: 7.8.2019 
Platnosť do:  
  10-08-2019 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP, Veľkosť: 309.18 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu: "ČOV a kanalizácia - I. a II. Etapa"