Zmluva č. 02-12-2019

Typ: Dotačná
Číslo: 02-12-2019    
Predmet : Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP na realizáciu Projektu: "Zvýšenie kapacity materskej školy v Ľubotíne". 
Partner: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO: 00151866
Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Poznámka: Zmluva bola dňa 13.12.2019 zverejnená v Centrálnom registri zmlúv a Centrálnom registri projektov. Účinnosť nadobudla dňa 14.12.2019.
Dátum zverejnenia: 16.12.2019 
Dátum uzavretia zmluvy: 11.12.2019 
Dátum účinnosti: 11.12.2019 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 444 490,80 EUR 
  02_12_2019 ZM_SEP-IMRK2-2019-003222 Zmluva o NFP MŠ Ľubotín_scan, Veľkosť: 1.44 MB
  02_12_2019 ZM_SEP-IMRK2-2019-003222 Zmluva o NFP MŠ Ľubotín_text, Veľkosť: 1.9 MB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Zmeny v zmysle Čl. I., body 1. - 10.

  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka