Dodatok č. 02_03_2020

Typ: Dodávateľská
Číslo: 02_03_2020 
Predmet : Doplnenie bodu 16. v článku čl. IV v znení: "Mandatár strpí výkon kontroly/auditu v súvislosti s poskytovanou službou ..."  
Partner: LEDAS, s. r. o.
IČO: 35 886 609
Adresa: Trnavská 70, 821 02 Bratislava
Dátum zverejnenia: 16.3.2020 
Dátum účinnosti: 17.3.2020 
Deň podpisu: 11.3.2020 
Platnosť od: 11.3.2020 
Platnosť do:  
  02_03_2020-Dodatok č. 1_ k Mand zml č. 08-07-2019-VO MŠ Ľubotín_scan, Veľkosť: 97.48 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Proces verejného obstarávania pre zákazku: Zvýšenie kapacity Materskej školy v Ľubotíne.