Zmluva č. 01-02-2021

Typ: Dotačná
Číslo: 01-02-2021    
Predmet : Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP na realizáciu projektu: Miestne komunikácie v rómskej osade – Obec Ľubotín. 
Partner: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO: 00151866
Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Poznámka: Zmluva nadobudla účinnosť dňa 04.02.2021 po zverejnení v CRZ.
Dátum zverejnenia: 8.2.2021 
Dátum uzavretia zmluvy: 27.1.2021 
Dátum účinnosti: 27.1.2021 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 493 747,13 EUR 
  01-02-2021_Zmluva o poskytnutí NFP_ZM_SEP-IMRK2-2020-004034_text, Veľkosť: 2.12 MB
  01-02-2021_Zmluva o poskytnutí NFP_ZM_SEP-IMRK2-2020-004034_scan, Veľkosť: 1.43 MB
Previazané dokumenty:
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka