Zmluva č. 05-12-2021

Typ: Dodávateľská
Číslo: 05-12-2021    
Predmet : Stavebné práce v rámci realizácie projektu: „Zvýšenie kapacity materskej školy v Ľubotíne“  
Partner: DANOVA SK s.r.o.
IČO: 47 427 761
Adresa: Ovocinárska 2165/25, 083 01 Sabinov
Poznámka: Účinnosť táto zmluva nadobudne naplnením podmienok ustanovených v článku XIV. Odkladacia podmienka.
Dátum zverejnenia: 31.12.2021 
Dátum uzavretia zmluvy: 30.12.2021 
Dátum účinnosti: 30.12.2021 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 461 000,00 EUR 
  05-12-2021-ZoD_Zvýšenie kapacity MŠ v Ľubotíne_práce_scan, Veľkosť: 760.83 kB
  Príloha č. 1 – Výkaz výmer - Rozpočet_scan, Veľkosť: 3.02 MB
  Príloha č. 2 – Harmonogram_scan, Veľkosť: 71.17 kB
  Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch_scan, Veľkosť: 65.05 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č. 1 - Zmena Zmluvy v zmysle čl. IV, bod 6.24.

Dodatok: Mení sa znenie pôvodnej Zmluvy v rozsahu uvedenom v čl. IV, bod 4.2

  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka