Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Poistná 6105128013 18.3.2013 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti pre obec. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Poistná 6105128113 20.3.2013 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Faktúra došlá 03/2013 9.4.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2013. Počet faktúr celkom: 29    
Detail Zmluva Dotačná 1 9.4.2013 Zmena doby vykonávania absoventskej praxe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2013-Medoň 30.4.2013 Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby na rekonštrukcie
miestnych komunikácií.
Medoň Marek, Ing. 41 781 546  5 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2013 3.5.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2013. Počet faktúr celkom: 23    
Detail Zmluva Iná 1215566 27.5.2013 Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov záznamov na odmenu. Slovgram 17310598  33,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/2013 6.6.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2013. Počet faktúr celkom: 29    
Detail Zmluva Poistná 6105128413 19.6.2013 Úrazové poistenie počas aktivačnej činnosti. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  32,50 EUR 
Detail Zmluva Iná 5-§52-2013-NP 19.6.2013 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská MZ č. 01-2013 - OrimTend 21.6.2013 Inžiniersko-technické práce – výkon činnosti stavebného dozoru. Orim-Tender, s. r. o 44 689 454  2 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 06/2013 17.7.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2013. Počet faktúr celkom: 21    
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2013 26.7.2013 Zmluva o dielo č. 2-2013 vypracovanie projektovej dokumentácie pre SP a RS v projekte... Ing. Tibor Mitura, MIKO - projekčná kancelária s.r.o. 44225539  3 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná MK-5091-2013-2.5 2.8.2013 Dotácia na nákup knižničného fondu. Ministerstvo kultúry SR 00165182  500,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 316 2.8.2013 Účet pre financovanie projektu z fondov EÚ. Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Iná VP-13-13614-001 2.8.2013 Použitie hudobných diel, ich verejným vykonávanim a verejným prenosom. SOZA 178454   
Detail Faktúra došlá 07/2013 14.8.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2013. Počet faktúr celkom: 29    
Detail Zmluva Dotačná 19-§52a-2013-NP VAOTP SR-2 30.8.2013 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná OPV/27/2013 6.9.2013 Poskytnutie finančnej a materiálnej podpory pre materskú školu. Metodicko-pedagogické centrum 00164348   
Detail Faktúra došlá 08/2013 16.9.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2013. Počet faktúr celkom: 22    
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka