Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Iná 00641219-DEN-NAR 12.2.2013 Spolupráca pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky "Deň narcisov". Liga proti rakovine Slovenskej republiky 00641219  0,00  
Detail Faktúra došlá 04/2017 12.5.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2017. Počet faktúr celkom: 22   12 172,25 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 05-06-2017 1.8.2017 Prenájom pozemku na parcele C KN č. 755/95 o výmere 507 m2. Mgr. Michal Dic    
Detail Faktúra došlá 05/2015 15.6.2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2015. Počet faktúr celkom: 28   112 865,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 07/2016 17.10.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2016. Počet faktúr celkom: 23   22 068,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 09/2016 17.10.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2016. Počet faktúr celkom: 22   11 194,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 09/2017 14.11.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2017 Počet faktúr celkom: 24   11 992,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/2015 11.11.2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2015. Počet faktúr celkom: 40   796 999,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/2016 21.2.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2016. Počet faktúr celkom: 30   12 340,76 EUR 
Detail Zmluva Poistná 31 595 545 11.10.2013 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas dobrovoľníckych služieb. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  6,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 44 613 393-1 10.3.2014 Dodávka tovarov (IKT) pre Komunitné centrum v Ľubotíne. Sunrise Group s.r.o. 44 613 393  4 493,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 44 613 393-2 10.3.2014 Dodávka tovarov (interiérové vybavenie) pre Komunitné centrum v Ľubotíne Sunrise Group s.r.o. 44 613 393  21 992,35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 44 613 393-3 10.3.2014 Dodávka tovarov (domáce spotrebiče) pre Komunitné centrum v Ľubotíne Sunrise Group s.r.o. 44 613 393  5 335,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 44 613 393-3 10.3.2014 Dodávka tovarov (gastro vybavenie) pre Komunitné centrum v Ľubotíne Sunrise Group s.r.o. 44 613 393  3 175,43 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 44613628-2 7.3.2014 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve o poskytovaní konzultácií a poradenstva - predĺženie... BrIS Prešov s.r.o. 44613628   
Detail Zmluva Dodávateľská Vargov-1 10.10.2014 Protismerné klapky a 160 kg závažia. Mgr. Martin Vargovčík   400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 20.7.2011 Verejné obstarávanie : "Technologické vybavenie kuchyne ŠJ - PLC Ľubotín" Orim-Tender, s. r. o   1 100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 14.7.2011 Vybudovanie vodozádržných prvkov v katastri obce Ľubotín. Čech Viliam, Ing.   90 000,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 004_2021 20.5.2021 Prehľad vyšlých faktúr za mesiac apríl 2021 Počet faktúr celkom: 87   6 664,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 009_2021-FV 21.10.2021 Prehľad vyšlých faktúr za mesiac september 2021 Počet faktúr celkom: 1   750,00 EUR 
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies