Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Iná 9-10-2015 30.12.2015 Spolupráca pri zabezpečovaní marketingových aktivít pre SPP. Slovenský plynárenský priemysel, a. s.   1 080,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6-12-2015 30.12.2015 Pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy (Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000719985Q) Východoslovenská distribučná, a. s,    
Detail Zmluva Dodávateľská 7-12-2015 30.12.2015 Pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy (Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000719979L Východoslovenská distribučná, a. s,    
Detail Zmluva Dodávateľská 8-12-2015 30.12.2015 Zabezpečenie riadnej prevádzky Informačnému systému DCOM. Data Centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)    
Detail Zmluva Dodávateľská 10-10-2015 30.12.2015 Kompletizácia multifunkčného ihriska – stavebno-inštalačné a dokončovanie práce. PESMENPOL spol. s r.o.   35 988,41 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11-10-2015 30.12.2015 Dovybavenie telocvične - tovary. PESMENPOL spol. s r.o.   3 986,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-01-2016 8.1.2016 Príloha č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307638C2016 Východoslovenská distribučná, a. s,    
Detail Zmluva Dodávateľská 02-01-2016 8.1.2016 Záväzok PDS pripojiť žiadateľa Obec Ľubotín do distribučnej sústavy ... Východoslovenská distribučná, a. s,    
Detail Zmluva Iná 3-12-2015 16.12.2015 Kúpna zmluva - prevod vlastníckeho práva k časti nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Ľubotín. Daniel Majerníček   483,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 03-01-2016 19.1.2016 Zmena údajov zmluvných strán Kúpnej zmluvy č. 3-12-2015. Daniel Majerníček    
Detail Zmluva Dotačná 4-01-2016 25.1.2016 Podmienky poskytovania príspevku na zabezpečenie podmienok vykonávania menších obecných... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 05-01-2016 26.1.2016 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových... NATUR-PACK, a. s.    
Detail Zmluva Dotačná 07-01-2016 10.2.2016 Úprava práv a povinností pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Poistná 08-01-2016 26.2.2016 Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie - pre výkon menších obecných... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Iná 01-02-2016 26.2.2016 Zriadenie spoločného obecného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb. Mesto Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 02-02-2016 1.3.2016 Zmluva o spolupráci pri implementácii národného projektu. Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR    
Detail Zmluva Dotačná 03-02-2016 8.3.2016 Úprava práv a povinností pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 04-02-2016 9.3.2016 Zmena a doplnenie Čl. I., II., III., a V. pôvodnej Dohody. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 03-03-2016 15.3.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb v oblasti elektronickej komunikácie. Slovak Telekom    
Detail Zmluva Dodávateľská 05-03-2016 23.3.2016 Aktualizácia projektovej dokumentácie "ČOV Ľubotín". Ing. Richard Soporský   21 480,00 EUR 
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka