Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 06-03-2016 23.3.2016 Aktualizácia projektovej dokumentácie "Kanalizácia Ľubotín" Ing. Richard Soporský   18 960,00 EUR 
Detail Zmluva Poistná 09-03-2016 4.4.2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačných prác. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Iná 01-04-2016 11.4.2016 Prevod vlastníckeho práva k parcele č. 755/122 na základe kúpnej zmluvy. Pavol Diňa   508,20 EUR 
Detail Zmluva Iná 04-04-2016 25.4.2016 Darovanie osobného motorového vozidla Peugeot 206. Krajská prokuratúra Banská Bystrica    
Detail Zmluva Poistná 05-04-2016 25.4.2016 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   92,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 06-04-2016 9.5.2016 Úprav práv a povinností pri poskytnutí finančných prostriedkov na podporu vytvárania... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná 03-05-2016 24.5.2016 Zmena ustanovení čl.I Kúpnej zmluve na pozemok č. 01-04-2016. Pavol Diňa    
Detail Zmluva Iná 04-05-2016 24.5.2016 Dodatok k Zmluve o spolupráci č. 02-02-2016 Implementačná agentútra MPSVaR    
Detail Zmluva Poistná 12-04-2016 24.5.2016 Dohoda 16-38-50J-12 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná 05-05-2016 1.6.2016 Dodávka cisterny na prepravu úžitkovej vody. Ján Ščišľak   600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/2015 9.6.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2015. Počet faktúr celkom: 25   47 954,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2015 9.6.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2015. Počet faktúr celkom: 78   185 626,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2016 9.6.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2016. Počet faktúr celkom: 17   4 168,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/2016 9.6.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2016. Počet faktúr celkom: 20   9 298,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 03/2016 9.6.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2016. Počet faktúr celkom: 30   19 425,34 EUR 
Detail Zmluva Iná 01-06-2016 21.6.2016 Dodatok č. 4 ku Zmluve o prevode správy majetku Obce - prevod vozidla na prevoz stravy. Základná škola s materskou školou Ľubotín    
Detail Zmluva Dotačná 07-06-2016 22.7.2016 Úprava práv a podmienok vykonávania aktivačnej činností formou menších obecných služieb. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 01-07-2016 22.7.2016 Úprava práv a povinností pri poskytovaní finančných prostriedkov na mentorovanie a prax. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 01-08-2016 13.9.2016 Dodatok č. 1 - dopĺňa čl. I., II. III. a V. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná 02-09-2016 4.10.2016 Dodávka jabĺk na bezodplatnú distribúciu obyvateľstvu. Ovocinárske družstvo BONUM    
  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies