Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 04/2016 17.10.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2016. Počet faktúr celkom: 27   11 095,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/2016 17.10.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2016. Počet faktúr celkom: 31   16 273,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 06/2016 17.10.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2016. Počet faktúr celkom: 31   25 788,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 07/2016 17.10.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2016. Počet faktúr celkom: 23   22 068,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/2016 17.10.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2016. Počet faktúr celkom: 24    
Detail Faktúra došlá 09/2016 17.10.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2016. Počet faktúr celkom: 22   11 194,26 EUR 
Detail Zmluva Iná 01-10-2016 17.10.2016 Zmena článku č. 1 a č. 5. DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska    
Detail Zmluva Nájomná 02-10-2016 18.10.2016 Prenájom nebytových priestorov v objekte zdravotného strediska. Peter Pružinský   680,76 EUR 
Detail Zmluva Iná 04-10-2016 2.11.2016 Kúpna zmluva Martin Vargovčík   150,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 05-10-2016 4.11.2016 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá 10/2016 9.11.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2016. Počet faktúr celkom: 32   16 589,31 EUR 
Detail Zmluva Poistná 02-11-2016 9.11.2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie pri výkone dobrovoľníckych služieb. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 03-11-2016 24.11.2016 Stavebné práce: "MŠ Ľubotín - Zníženie energetickej náročnosti prevádzky ..." výmena... Slovdach, s. r. o.   18 537,58 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06-10-2016 24.11.2016 Zmena bodu 4/ (cena) pôvodnej ZoD. UNI-DACH, s.r.o   250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06-11-2016 2.12.2016 Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa Východoslovenská distribučná a. s.    
Detail Zmluva Nájomná 05-12-2016 29.12.2016 Prenájom nebytových priestorov na prevádzku pizzerie. Vladimír Gergelčík    
Detail Zmluva Nájomná 08-12-2016 10.1.2017 Zmeny čl. I. a IV. pôvodnej zmluvy Spišská katolícka charita    
Detail Zmluva Nájomná 09-12-2016 13.1.2017 Prenájom nebytových priestorov. Elixír s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 02-01-2017 31.1.2017 Dodávka pitnej vody pre odberateľa za stanovenú odplatu. Peter Polakevič    
Detail Zmluva Dotačná 03-01-2017 31.1.2017 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka