Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 02/2012 7.3.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2012. Počet faktúr celkom: 22    
Detail Zmluva Dotačná 5/§52/2012/NP V-2 29.3.2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktiviačnú činnosť. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná ZD 27.4.2012 Zamestnanecká dohoda Zamestnanecký dôverník    
Detail Zmluva - dodatok 2 26.4.2012 Zmena štatutárneho zástupcu Poskytovateľa.
Zmena čísla účtu Prijímateľa.
Ministerstvo zdravotníctva SR    
Detail Zmluva Dotačná MK-7367/2012/2.1 16.5.2012 Dotácia zo ŠR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva. Ministerstvo kultúry slovenskej republiky   1 121,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná č. 13-§50j-2012-NP 30.5.2012 Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na relaizáciu opatrení na ochranu pred povodňami... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná č. 0804-5300-2012 30.5.2012 Vecné bremeno v prospech Východoslovenskej distribučnej... Východoslovenská distribučná a. s.   0,00  
Detail Zmluva Dotačná 16/§52a/2012/NP V-2 15.6.2012 Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 514/2012/OK 26.7.2012 Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK na Kultúrne leto 2012. Prešovský samosprávny kraj   500,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 205-2012-IZ-5.OIV 17.9.2012 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi FSR a Obcou pri implementácii národného... Fond sociálneho rozvoja    
Detail Zmluva 1 9.10.2012 Úpravapráv a povinností zmluvných strán. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá 03/2012 30.3.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2012. Počet faktúr celkom: 21    
Detail Faktúra došlá 04/2012 30.4.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2012. Počet faktúr celkom: 19    
Detail Faktúra došlá 06/2012 29.6.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2012. Počet faktúr celkom: 27    
Detail Faktúra došlá 05/2012 31.5.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2012. Počet faktúr celkom: 28    
Detail Faktúra došlá 07/2012 31.7.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2012. Počet faktúr celkom: 32    
Detail Faktúra došlá 08/2012 31.8.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2012. Počet faktúr celkom: 26    
Detail Faktúra došlá 09/2012 28.9.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2012. Počet faktúr celkom: 20    
Detail Faktúra došlá 10/2012 5.11.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2012. Počet faktúr celkom: 20    
Detail Zmluva Dodávateľská č. A6598013 11.12.2012 Poskytnutie služieb operátora Orange. Orange Slovensko a. s.    
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka