Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dotačná 1 11.10.2013 Mení Článok IV. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá 10/2013 12.11.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2013. Počet faktúr celkom: 32    
Detail Zmluva Dodávateľská 01-AA-PL-SK-2013 30.9.2013 Externý manažment projektu: „Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier... B&G MANAGEMENT, s. r. o.   5 040,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná DOD-01-2013-205-2012-IZ-5.0 9.12.2013 Zmena Čl. 5, ods. 5.2. a 5.7. Fond sociálneho rozvoja    
Detail Faktúra došlá 11/2013 16.12.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2013. Počet faktúr celkom: 22    
Detail Zmluva Iná 3-12-2013 30.12.2013 Prevod vlastníckeho práva k pozemkom - parcely č. CKN 60/2 a CKN 79. Peter Leškovský a Eva Leškovská   2 692,50 EUR 
Detail Zmluva 1 16.1.2014 Doplnenie údajov zmluvných strán. Ľubomíra Hocľárová    
Detail Faktúra došlá 12/2013 7.2.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2013. Počet faktúr celkom: 39    
Detail Faktúra došlá 01/2014 4.3.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2014. Počet faktúr celkom: 18    
Detail Zmluva Dotačná Z2214012068301 28.3.2014 Úprava podmienok pri poskytnutí NFP na implementáciu projektu: Objektové prepojenie osady... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   288 168,50 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 17-§52-2014-NP VAOTP SR - 3 28.3.2014 Realizácia aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa   3 263,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 19-§50j-NS 2014-ŠR 30.4.2014 Poskytnutie príspevku na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa   5 065,08 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 1 30.4.2014 Dodatok č. 1 k dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb zo dňa 17.1.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 36-§51-2014 5.5.2014 Zabezpečenie vykonávania absolventskej praxe financovanej zo štátneho rozpočtu. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná MK-126-2014-2.5 16.5.2014 Poskytnutie dotácie zo ŠR - z rozpočtu MK SR na podporu projektu "Kniha - cenná múdrosť". Ministerstvo kultúry SR   500,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 2 26.5.2014 Zmena v článku III. a IV. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá 02/2014 5.3.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2014. Počet faktúr celkom: 25    
Detail Faktúra došlá 03/2014 7.4.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2014. Počet faktúr celkom: 26    
Detail Zmluva Dotačná 55-§52-2014-ŠR 2.7.2014 Podmienky na realizáciu aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva - dodatok 2/30.06.2014 17.7.2014 Zmena harmonogramu aktivačných prác. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka