Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 04/2014 5.5.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2014. Počet faktúr celkom: 30    
Detail Faktúra došlá 05/2014 6.6.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2014. Počet faktúr celkom: 28    
Detail Faktúra došlá 06/2014 7.7.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2014. Počet faktúr celkom: 31    
Detail Zmluva Iná 1-07-2014 23.7.2014 Uskutočnenie hudobného vystúpenia člena skupiny SENZUS. Mrva Robert   290,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 2-07-2014 23.7.2014 Uskutočnenie hudobného vystúpenia člena skupiny SENZUS. Igor Fekete   290,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 3-07-2014 23.7.2014 Uskutočnenie hudobného vystúpenia člena skupiny SENZUS. Ing. Pavel Peschl   368,40 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 1 24.7.2014 Zmena čl. II Dohody Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná Z2212012020501 11.8.2014 Úprava podmienok pre poskytnutie NFP na realizáciu projektu Komunitné centrum. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   239 534,65 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 1 11.8.2014 Zmeny v Čl. II a IV Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná 1-9-2014 10.9.2014 Prevod vlastníckeho práva k pozemku vo vlastníctva obce. Lichvarčíková Katarína   2 724,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 1 10.9.2014 Doplnenie Čl. I., II., III., a V. Dohody zo dňa 24.4.2014. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá 07/2014 12.8.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2014. Počet faktúr celkom: 32    
Detail Faktúra došlá 08/2014 18.9.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2014. Počet faktúr celkom: 33    
Detail Zmluva Dodávateľská Vargov-1 10.10.2014 Protismerné klapky a 160 kg závažia. Mgr. Martin Vargovčík   400,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 1 17.10.2014 Zabezpečenie dodržiavania denného rozvrhu začiatku a konca vykonávania aktivačnej činnosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 75-§52a-2014-ŠR 17.10.2014 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva 1 10.11.2014 Zmena údajov kupujúceho. Lichvarčíková Katarína    
Detail Faktúra došlá 09/2014 20.10.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2014. Počet faktúr celkom: 31    
Detail Faktúra došlá 10/2014 20.11.2014 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2014. Počet faktúr celkom: 30    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 2.12.2014 Realizácia prác naviac a s tým súvisiaca zmena ceny. CESTY MOSTY, s.r.o.    
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies