Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 23-08-2018 27.8.2018 Jednorázové účinkovanie na kultúrnom podujatí "Magnificat 2018" Anna Tomko Ferenčíková   300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02-09-2020 7.9.2020 Dodatok č. 2 - doplnenia a opravy chýb v písaní, ktoré sa vyskytli v Dodatku č. 1. ARPROG, a. s. Poprad 36168335   
Detail Zmluva Dodávateľská 07/2011 21.4.2011 Kompletná dodávka a realizácia stavebných prác v rámci projektu : „Komplexná modernizácia... ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   410 595,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FD 149-011 28.6.2011 Stavebné práce - projekt ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   279 588,56 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 10-2010 24.8.2011 Zmena ceny diela vo väzbe na zmneu DPH. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail Zmluva - dodatok 38-2009 24.8.2011 Zmena ceny diela vo väzbe na zmneu DPH. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail Zmluva - dodatok 09-2010 24.8.2011 Zmena ceny diela vo väzbe na zmenu DPH. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail Zmluva - dodatok D2-Z38-2009 18.3.2014 Dodatok č. 2 ku Zmluve č. 38/2009 z roku 2009. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   213 300,00 EUR 
Detail Zmluva - dodatok D3 k Z38-2009 8.4.2014 Zrušenie Dodatku č. 2 k zmluve o dielo a vyčíslenie hodnoty DPH a ceny za vyhotovenie diela s... ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail Zmluva Dodávateľská 4 19.12.2014 Dohoda o pokračovaní realizácie časti stavebného diela (Polyfunkčné centrum Ľubotín), v... ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   65 980,00 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 6-7-2015 10.7.2015 Aktualizuje podmienky Zmluvy o stavebnom diele č. 10/2010 zo dňa 25.06.2010, ktorej predmetom je... ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168335   
Detail Zmluva Dodávateľská 1-7-2015 15.7.2015 „Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín o zariadenia pre šport a... ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   34 501,97 EUR 
Detail Zmluva 03-10-2017 11.10.2017 Stavebné práce s názvom: "Rozšírenie vodovodu do osady Hliník". ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   79 028,98 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07-11-2017 30.11.2017 Technické zariadenie pre projekt: Rozšírenie vodovodu v Ľubotíne do osady Hliník. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   14 943,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-02-2018 1.2.2018 Doplnenie čl. VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody, bod 6.19.3. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail Zmluva Dodávateľská 04-10-2017 26.10.2017 Realizácia stavebného diela "Kanalizácia a ČOV Ľubotín I. a II. etapa". ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   2 523 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06/07/2018 18.7.2018 Zefektívnenie energetickej prevádzky budovy OÚ v Ľubotíne ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   227 997,94 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-08-2020 5.8.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 43/2017 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail Zmluva - dodatok 03/03/2021 16.3.2021 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 43/2017 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail Zmluva Dodávateľská 01-04-2021 7.4.2021 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 43-2017 - presun položiek v rámci stavebných objektov. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka