Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Nájomná č. 01/nz/2011 2.5.2011 Prenájom pozemku Din Stav SK, s. r. o. 45 573 409   
Detail Zmluva Iná 08-11-2020 1.12.2020 Dobrovoľnícka činnosť pri celoplošnom testovaní ochorenia COVID 19 - III. kolo. Dobrovoľník/íčka - 4 osoby    
Detail Zmluva Iná 07-11-2020 1.12.2020 Dobrovoľnícka činnosť pri celoplošnom testovaní ochorenia COVID 19 - II. kolo. Dobrovoľník/íčka - 5 osôb    
Detail Zmluva Iná 06-11-2020 1.12.2020 Dobrovoľnícka činnosť pri celoplošnom testovaní ochorenia COVID 19 - I. kolo. Dobrovoľník/íčka - 9 osôb    
Detail Zmluva Dodávateľská 05-09-2020 21.9.2020 Poskytovanie právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii. doc. JUDR. Jozef Tekeli, Associates, s. r. o., advokátska kancelária 52651258   
Detail Zmluva Dodávateľská 02-11-2017 27.11.2017 Stavebné práce: "Budovanie vstupných prvkov drobnej infraštruktúry". DREVO-MATT, s.r.o. 44062966  23 114,61 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1-11-2015 12.11.2015 Zhotovenie stavebného diela: „Obklad telocvične – práce“ na stavbe telocvične základnej... Drevoint Pavol Mlynarčík 17115281  11 520,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05-11-2019 22.11.2019 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov. DUETT Business Residence 50528041   
Detail Zmluva - dodatok Zmluva 2.3.2012 Prevádzkovanie obecného kompostoviska. EKOS, a. s. 36168475   
Detail Zmluva - dodatok 04-07-2019 16.7.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1028 o zbere, preprave a zneškodnení KO a DSO. EKOS, a. s., Stará Ľubovňa 36168475   
Detail Zmluva Nájomná 04-08-2019 14.8.2019 Prenájom plochy k reklamným účelom. EKOS, a. s., Stará Ľubovňa   50,00 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 01-08-2021 12.8.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1028 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO - doplnenie zoznamu... EKOS, spol s r. o. Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná 04-05-2018 15.5.2018 Zmluva o odbere biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a jedlých olejov. EKOS, spol. s r. o., Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Nájomná 13-08-2018 14.8.2018 Prenájom reklamnej plochy na propagáciu nájomcu na podujatí: "Kultúrne leto 2018". EKOS, spol. s r. o., Stará Ľubovňa   50,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 11-07-2016 23.11.2016 Prenájom plôch na reklamné účely počas podujatia: "Kultúrne leto 2016". Elixír s.r.o. 31657427  200,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 09-12-2016 13.1.2017 Prenájom nebytových priestorov. Elixír s.r.o.    
Detail Zmluva Nájomná 09-07-2017 24.8.2017 Prenájom plochy k reklamným účelom. Elixír s.r.o.   100,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 11-08-2018 14.8.2018 Prenájom reklamnej plochy na propagáciu nájomcu na podujatí: "Kultúrne leto 2018". ELIXÍR, s.r.o.   100,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 03-08-2019 14.8.2019 Prenájom plochy k reklamným účelom. ELIXÍR, s.r.o.   200,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 01-10-2018 15.10.2018 Úprava práv a povinností pri poskytnutí dotácie z fondu na projekt: "Zníženie energetickej... Environmentálny fond 30796491  165 645,00 EUR 
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka