Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá SL_20200001 14.2.2020 Dodávka informačného plagátu pre projekt: „Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ... EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA, s. r. o. 47320834  30,18 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL_20200004 30.3.2020 Vyhotovenie informačného pútača a trvalej vysvetľujúcej tabule pre projekt: „Zvýšenie... EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA, s. r. o. 47320834  84,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 01-03-2019_obj. 30.4.2019 Interiérové vybavenie kancelárie starostu obce a vedľajšej kancelárie FEDDOOR s.r.o. 45513414   885,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 02_03_2019_obj. 30.4.2019 Interiérové vybavenie kancelárie starostu obce a vedľajšej kancelárie FEDDOOR s.r.o.   998,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 03_03_2019_obj. 30.4.2019 Interiérové vybavenie kancelárie starostu obce a vedľajšej kancelárie FEDDOOR s.r.o.   735,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 01_04_2019_obj. 30.4.2019 Interiérové vybavenie kancelárie starostu obce a vedľajšej kancelárie FEDDOOR s.r.o.   377,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL_2021003 12.4.2021 Vypracovanie PD pre projekt - Sociálno-relaxačné zariadenie na futbalovom ihrisku v Ľubotíne. Fedorková Marianna, Ing. 48295795  4 900,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL_2021004 29.3.2021 Vypracovanie PD: Vonkajšie prípojky k sociálno-relaxačnému zariadeniu na futbalovom ihrisku v... Fedorková Marianna, Ing. 48295795  1 900,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná č. 01-nz-2012 27.6.2012 Prenájom pozemku vo vlastníctve obce právnickej osobe. Firmont s. r. o. 36729973   
Detail Zmluva Dodávateľská 04-08-2018 1.8.2018 Jednorazové účinkovanie na kultúrnom podujatí konanom dňa 29.7.2018 v Ľubotíne. Folklórny súbor Kalina z Plavča 42381819  80,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 01-09-2016 28.9.2016 Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu: "Knihy - univerzita nášho... Fond na podporu umenia 42418933  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 12-07-2017 26.10.2017 Poskytnutie finančných prostriedkov na akvizíciu knižničného fondu. Fond na podporu umenia 42418933  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 13-07-2017 26.10.2017 Poskytnutie finančných prostriedkov na skvalitnenie interiérového vybavenia pre používateľov... Fond na podporu umenia   1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 04-11-2017 27.11.2017 Zmeny v dôsledku zmien v zákone 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia. Fond na podporu umenia    
Detail Zmluva Dotačná 06-11-2017 30.11.2017 Zmena Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v dôsledku zmeny zákona č. 284/2014 Z. z.... Fond na podporu umenia    
Detail Zmluva Nájomná 16-08-2018 14.8.2018 Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu: "Knižnica - nemocnica pre dušu". Fond na podporu umenia 42418933  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva 13-08-2019 26.8.2019 Poskytnutie finančných prostriedkov na projekt: "S dobrou knihou rýchle beží čas" Fond na podporu umenia   1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 02-01-2021 22.1.2021 Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu: "Kniha pre každého". Fond na podporu umenia 42418933  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 02-08-2022 31.8.2022 Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu: "Dobrá kniha - liek na dušu". Fond na podporu umenia 42418933  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 205-2012-IZ-5.OIV 17.9.2012 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi FSR a Obcou pri implementácii národného... Fond sociálneho rozvoja    
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka