Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dotačná 04-11-2017 27.11.2017 Zmeny v dôsledku zmien v zákone 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia. Fond na podporu umenia    
Detail Zmluva Dotačná 06-11-2017 30.11.2017 Zmena Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v dôsledku zmeny zákona č. 284/2014 Z. z.... Fond na podporu umenia    
Detail Zmluva Nájomná 16-08-2018 14.8.2018 Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu: "Knižnica - nemocnica pre dušu". Fond na podporu umenia 42418933  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva 13-08-2019 26.8.2019 Poskytnutie finančných prostriedkov na projekt: "S dobrou knihou rýchle beží čas" Fond na podporu umenia   1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 02-01-2021 22.1.2021 Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu: "Kniha pre každého". Fond na podporu umenia 42418933  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 205-2012-IZ-5.OIV 17.9.2012 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi FSR a Obcou pri implementácii národného... Fond sociálneho rozvoja    
Detail Zmluva Dotačná DOD-01-2013-205-2012-IZ-5.0 9.12.2013 Zmena Čl. 5, ods. 5.2. a 5.7. Fond sociálneho rozvoja    
Detail Zmluva Dodávateľská 01-03-2019 4.3.2019 Úprava sadrokartónových podhľadov budovy OcÚ Ľubotín – práce. František Lamanec 35370050  6 990,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 27-08-2018 30.8.2018 Stavebné práce na stavbe: "Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v Ľubotíne". GB STAV KOŠICE, s. r. o. 48293750  174 363,16 EUR 
Detail Zmluva Poistná 06-05-2018 16.5.2018 Poistenie traktora EČV: SL-972-BR (havária, vandalizmus, živel). Generali, poisťovňa a. s. 35709332  432,00 EUR 
Detail Zmluva Poistná Poistná zmluva 07-05-2018 HP_p 16.5.2018 Poistenie prívesu EČV: SL-278-YE (havária, vandalizmus, živel). Generali, poisťovňa a. s.   140,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02-05-2016 24.5.2016 Zber, preprava a spracovanie elektro odpadu H+EKO 31688985   
Detail Zmluva Nájomná 22-08-2018 27.8.2018 Prenájom reklamnej plochy na propagáciu nájomcu na podujatí: "Kultúrne leto 2018". Hric Milan - SHR   150,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 06-07-2019 25.7.2019 Prenájom plochy pre reklamné činnosti nájomcu. IFOsoft s.r.o. 31666108  50,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 15-08-2018 14.8.2018 Prenájom reklamnej plochy na propagáciu nájomcu na podujatí: "Kultúrne leto 2018". IFOsoft, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 3-3-2015 10.4.2015 Licenčná zmluva - programové vybavenie pre spracovanie ekonomickej agendy. IFOsoft, v. o. s. 31666108  58,80 EUR 
Detail Zmluva Iná 2-07-2014 23.7.2014 Uskutočnenie hudobného vystúpenia člena skupiny SENZUS. Igor Fekete   290,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 06-01-2016 1.2.2016 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri implementácii Národného projektu:... Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR 30854687   
Detail Zmluva Dotačná 02-02-2016 1.3.2016 Zmluva o spolupráci pri implementácii národného projektu. Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR    
Detail Zmluva Dotačná 01-07-2018 3.7.2018 Dodatok k Zmluve o spolupráci 02-02-2016 Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR    
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka