Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Poistná 06-05-2018 16.5.2018 Poistenie traktora EČV: SL-972-BR (havária, vandalizmus, živel). Generali, poisťovňa a. s. 35709332  432,00 EUR 
Detail Zmluva Poistná Poistná zmluva 07-05-2018 HP_p 16.5.2018 Poistenie prívesu EČV: SL-278-YE (havária, vandalizmus, živel). Generali, poisťovňa a. s.   140,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02-05-2016 24.5.2016 Zber, preprava a spracovanie elektro odpadu H+EKO 31688985   
Detail Zmluva Nájomná 22-08-2018 27.8.2018 Prenájom reklamnej plochy na propagáciu nájomcu na podujatí: "Kultúrne leto 2018". Hric Milan - SHR   150,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 01-05-2022 13.5.2022 Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálne služby v zariadení pre... Humanitarian, n. o, 45734461   
Detail Zmluva Nájomná 06-07-2019 25.7.2019 Prenájom plochy pre reklamné činnosti nájomcu. IFOsoft s.r.o. 31666108  50,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 15-08-2018 14.8.2018 Prenájom reklamnej plochy na propagáciu nájomcu na podujatí: "Kultúrne leto 2018". IFOsoft, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 3-3-2015 10.4.2015 Licenčná zmluva - programové vybavenie pre spracovanie ekonomickej agendy. IFOsoft, v. o. s. 31666108  58,80 EUR 
Detail Zmluva Iná 2-07-2014 23.7.2014 Uskutočnenie hudobného vystúpenia člena skupiny SENZUS. Igor Fekete   290,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 27-RO-2021 23.3.2022 Nájom pozemku vo vlastníctve obce Ľubotín. Igor Pompa    
Detail Zmluva Nájomná 29-RO-2021 23.3.2022 Nájom pozemku vo vlastníctve obce Ľubotín. Igor Pompa    
Detail Zmluva Dotačná 06-01-2016 1.2.2016 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri implementácii Národného projektu:... Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR 30854687   
Detail Zmluva Dotačná 02-02-2016 1.3.2016 Zmluva o spolupráci pri implementácii národného projektu. Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR    
Detail Zmluva Dotačná 01-07-2018 3.7.2018 Dodatok k Zmluve o spolupráci 02-02-2016 Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR    
Detail Zmluva Dotačná 06-05-2019 31.5.2019 Zmena Čl. 10 ods. 10.1. písm. c) a Čl. 14. ods. 14.2. Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR    
Detail Zmluva Dotačná 01-08-2019 2.8.2019 Zmena čl. 1 Zmluvy, ods. 1.1. bod 1.1.1. Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR    
Detail Zmluva - dodatok 17-08-2019 3.9.2019 Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160128038. Zmena identifikačných údajov zmluvných strán. Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR    
Detail Zmluva Dotačná 02-01-2020 15.1.2020 Úprava podmienok, práv a povinností pri implementácii Národného projektu BOKKÚ. Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR 30854687   
Detail Zmluva Dotačná 05-01-2020 29.1.2020 Úprava podmienok, práv a povinností pri implementácii NP TSP II. Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR 30854687   
Detail Zmluva Dotačná 10-12-2020 22.12.2020 Dodatok č. N20200108015D01 k Zmluve o spolupráci v rámci NP BOKKÚ. Zmena čl. 4, bod 4.3 Zmluvy Implementačná agentúra MPSVaR SR 30 854 687   
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka