Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 9-8-2015 7.8.2015 Poskytovanie odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní. LASACHI, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 11-6-2015 19.6.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb T-Com. Slovak Telekom 35763469   
Detail Zmluva Dodávateľská 12-6-2015 19.6.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb T-Com. Slovak Telekom    
Detail Zmluva Dodávateľská 13-6-2015 19.6.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb T-Com. Slovak Telekom    
Detail Zmluva Dodávateľská 14-6-2015 19.6.2015 Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejných služieb - T-com. Slovak Telekom    
Detail Zmluva - dodatok 10-8-2015 7.9.2015 Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 080-2046.811. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Iná 1-9-2015 17.9.2015 Dohoda o partnerskej spolupráci obcí Ľubotín - Dubovica - Muszyna. Mesto Muszyna    
Detail Zmluva Dotačná 2-10-2015 22.10.2015 Zmena platnosti Zmluvy o pripojení k Informačnému systému DCOM. Data Centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)    
Detail Zmluva Dotačná 3-10-2015 22.10.2015 Zmeny v súlade s ČL. VII. bod 2 Dohody č. 4-5-2015. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 4-9-2015 22.10.2015 Podmienky zabezpečenia dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 5-9-2015 22.10.2015 Úprava práv a povinností o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 5-10-2015 3.11.2015 Úprava práv a povinností pri poskytovaní fin. príspevku na podporu vytvárania pracovného... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná 6-10-2015 4.11.2015 Zmluva o pristúpení ku Spoločnému školskému úradu Ľubotín. Obec Jakubany    
Detail Zmluva Úverová 01-12-2015 3.12.2015 Úver na spolufinancovanie nákladov projektov "Rozšírenie objektu špecializovaných učební... Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail Zmluva Poistná 7-10-2015 16.12.2015 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - Šanca na zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Poistná 8-10-2015 16.12.2015 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačných prác. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Poistná 2-12-2015 17.12.2015 Poistenie objektu a vybavenia Komunitného centra v Ľubotíne. Kooperatíva, poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Poistná 4-11-2015 23.12.2015 Poistná zmuva č. 080-2046.811 v znení dodatku č. 5 - poistenie obecného majetku. Kooperatíva, poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Nájomná 3-11-2015 30.12.2015 Prenájom reklamnej plochy pre projekt: "Realizácia optických sietí". Združenie FG - ADH 44876181   
Detail Zmluva Iná 5-11-2015 30.12.2015 Záväzok Obce Ľubotín uzatvoriť s NATUR-PACK zmluvu o zabezpečení nakladania s dopadmi z... NATUR-PACK, a. s. 35979798   
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka