Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Poistná 10-03-2016 4.4.2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačných prác. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Dodávateľská 11-03-2016 4.4.2016 Poskytovanie verejných služieb v oblasti telekomunikácie. Slovak Telekom a. s. 35756469   
Detail Zmluva Iná 02-04-2016 11.4.2016 Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov na... SLOVGRAM 17310598   
Detail Zmluva Iná 04-04-2016 25.4.2016 Darovanie osobného motorového vozidla Peugeot 206. Krajská prokuratúra Banská Bystrica    
Detail Zmluva Dodávateľská 03-04-2016 9.5.2016 Projektová dokumentácia - Zefektívnenie energetickej prevádzky budovy obecného úradu v... LAKATA s.r.o. 44553501   
Detail Zmluva Dotačná 06-04-2016 9.5.2016 Úprav práv a povinností pri poskytnutí finančných prostriedkov na podporu vytvárania... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 02-05-2016 24.5.2016 Zber, preprava a spracovanie elektro odpadu H+EKO 31688985   
Detail Zmluva Iná 03-05-2016 24.5.2016 Zmena ustanovení čl.I Kúpnej zmluve na pozemok č. 01-04-2016. Pavol Diňa    
Detail Zmluva Iná 04-05-2016 24.5.2016 Dodatok k Zmluve o spolupráci č. 02-02-2016 Implementačná agentútra MPSVaR    
Detail Zmluva Poistná 07-04-2016 24.5.2016 Úrazové poistenie znevýhodneného uchdázača o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Poistná 08-04-2016 24.5.2016 Úrazové poistenie znevýhodneného uchdázača o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Poistná 09-04-2016 24.5.2016 Úrazové poistenie znevýhodneného uchdázača o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Poistná 10-04-2016 24.5.2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Poistná 11-04-2016 24.5.2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Poistná 12-04-2016 24.5.2016 Dohoda 16-38-50J-12 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná 01-06-2016 21.6.2016 Dodatok č. 4 ku Zmluve o prevode správy majetku Obce - prevod vozidla na prevoz stravy. Základná škola s materskou školou Ľubotín    
Detail Zmluva Dodávateľská 03-06-2016 21.6.2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - telekomunikačné služby Slovak Telekom a. s. 35756469   
Detail Zmluva Dotačná 07-06-2016 22.7.2016 Úprava práv a podmienok vykonávania aktivačnej činností formou menších obecných služieb. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 01-07-2016 22.7.2016 Úprava práv a povinností pri poskytovaní finančných prostriedkov na mentorovanie a prax. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 02-07-2016 1.8.2016 Dodávka elektriny do odberných miest odberateľa špecifikovaných v Prílohe č. 1. Magna Energia, a. s. 35743565   
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka