Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 09-06-2016 2.8.2016 Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi na území obce Ľubotín. INSA, s. r. o. 36024376   
Detail Zmluva Dodávateľská 08-06-2016 4.8.2016 Úprava práv a povinností pri nakladaní s vybranými druhmi odpadov vznikajúcich na území... Brantner Poprad, s. r. o. 36444618   
Detail Zmluva Iná 07-05-2016 22.8.2016 Udelenie súhlasu - licencie podľa Autorského zákona na podujatie so živou hudbou. SOZA 00178454   
Detail Zmluva Dotačná 01-08-2016 13.9.2016 Dodatok č. 1 - dopĺňa čl. I., II. III. a V. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná 02-09-2016 4.10.2016 Dodávka jabĺk na bezodplatnú distribúciu obyvateľstvu. Ovocinárske družstvo BONUM    
Detail Faktúra došlá 08/2016 17.10.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2016. Počet faktúr celkom: 24    
Detail Zmluva Iná 01-10-2016 17.10.2016 Zmena článku č. 1 a č. 5. DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska    
Detail Zmluva Nájomná 11-06-2016 20.10.2016 Prenájom nebytových priestorov na výchovno-vzdelávacie účely. Súkromná stredná odborná škola 42088381   
Detail Zmluva Dotačná 05-10-2016 4.11.2016 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Poistná 02-11-2016 9.11.2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie pri výkone dobrovoľníckych služieb. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 03-09-2016 16.11.2016 Dodávateľský výkon kontroly detských ihrísk. Transportexpert 46893971   
Detail Zmluva Dodávateľská 06-11-2016 2.12.2016 Údaje týkajúce sa odberných miest Odberateľa Východoslovenská distribučná a. s.    
Detail Zmluva Iná 02-12-2016 12.12.2016 Otvorenie a vedenie bežného účtu na dotácie. Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská 04-12-2016 29.12.2016 Služby spočívajúce vo výkone zimnej údržby na miestnych komunikáciách a verejných... Michal Šima 35399716   
Detail Zmluva Nájomná 05-12-2016 29.12.2016 Prenájom nebytových priestorov na prevádzku pizzerie. Vladimír Gergelčík    
Detail Zmluva Dodávateľská 07-12-2016 4.1.2017 Dodávka pitnej vody pre Slovenskú poštu - pracovisko Ľubotín. Slovenská pošta, a. s. 36631124   
Detail Zmluva Nájomná 08-12-2016 10.1.2017 Zmeny čl. I. a IV. pôvodnej zmluvy Spišská katolícka charita    
Detail Zmluva Nájomná 09-12-2016 13.1.2017 Prenájom nebytových priestorov. Elixír s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 02-01-2017 31.1.2017 Dodávka pitnej vody pre odberateľa za stanovenú odplatu. Peter Polakevič    
Detail Zmluva Dotačná 03-01-2017 31.1.2017 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka