Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 11 30.11.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2011. Počet faktúr celkom: 30    
Detail Faktúra došlá 12 31.12.2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2011. Počet faktúr celkom: 45    
Detail Faktúra došlá 01/12 31.1.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2012. Počet faktúr celkom: 17    
Detail Zmluva - dodatok Zmluva 2.3.2012 Prevádzkovanie obecného kompostoviska. EKOS, a. s. 36168475   
Detail Faktúra došlá 02/2012 7.3.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2012. Počet faktúr celkom: 22    
Detail Zmluva Dotačná 5/§52/2012/NP V-2 29.3.2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktiviačnú činnosť. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná ZD 27.4.2012 Zamestnanecká dohoda Zamestnanecký dôverník    
Detail Zmluva - dodatok 2 26.4.2012 Zmena štatutárneho zástupcu Poskytovateľa.
Zmena čísla účtu Prijímateľa.
Ministerstvo zdravotníctva SR    
Detail Zmluva Dotačná č. 13-§50j-2012-NP 30.5.2012 Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na relaizáciu opatrení na ochranu pred povodňami... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 16/§52a/2012/NP V-2 15.6.2012 Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Nájomná č. 01-nz-2012 27.6.2012 Prenájom pozemku vo vlastníctve obce právnickej osobe. Firmont s. r. o. 36729973   
Detail Zmluva Iná 3-2012-šú 30.6.2012 Pristúpenie Obce Hromoš ku Zmluve o vytvorení školského úradu Ľubotín. Obec Hromoš 00329908   
Detail Zmluva Iná 1-2012-šú 30.6.2012 Pristúpenie Obce Plavnica ku Zmluve o vytvorení školského úradu Ľubotín. Obec Plavnica 00330124   
Detail Zmluva Iná 4-2012-šú 30.6.2012 Pristúpenie Obce Údol ku Zmluve o vytvorení školského úradu Ľubotín. Obec Údol 00330221   
Detail Zmluva Poistná 4419001615 7.8.2012 Poistenie objektu zdravotného strediska. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Dotačná 205-2012-IZ-5.OIV 17.9.2012 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi FSR a Obcou pri implementácii národného... Fond sociálneho rozvoja    
Detail Zmluva - dodatok č. 1 k ÚZ 1225-2010-UZ 1.10.2012 Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Poistná 6105128013 18.3.2013 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti pre obec. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva - dodatok č. 1 k ÚZ 1298-2010-UZ 1.10.2012 Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva - dodatok Dodatok č. 1 k ÚZ č. 740/2010 4.10.2012 Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka