Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva - dodatok Dodatok č. 1 k ÚZ č. 351/2010 4.10.2012 Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva 1 4.10.2012 Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva 1 4.10.2012 Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva 1 9.10.2012 Úpravapráv a povinností zmluvných strán. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá 03/2012 30.3.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2012. Počet faktúr celkom: 21    
Detail Faktúra došlá 04/2012 30.4.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2012. Počet faktúr celkom: 19    
Detail Faktúra došlá 06/2012 29.6.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2012. Počet faktúr celkom: 27    
Detail Faktúra došlá 05/2012 31.5.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2012. Počet faktúr celkom: 28    
Detail Faktúra došlá 07/2012 31.7.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2012. Počet faktúr celkom: 32    
Detail Faktúra došlá 08/2012 31.8.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2012. Počet faktúr celkom: 26    
Detail Faktúra došlá 09/2012 28.9.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2012. Počet faktúr celkom: 20    
Detail Zmluva - dodatok 03/KaHR 26.10.2012 Zmena Predmetu podpory hlavnej zmluvy. Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002108   
Detail Faktúra došlá 10/2012 5.11.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2012. Počet faktúr celkom: 20    
Detail Zmluva Dodávateľská č. A6598013 11.12.2012 Poskytnutie služieb operátora Orange. Orange Slovensko a. s.    
Detail Zmluva - dodatok 1-DZ221101203140101 11.12.2012 Zmena VZP, zmena predmetu podpory a dohoda o dopadoch kontroly VO na prijímateľa. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR    
Detail Faktúra došlá 11/2012 20.12.2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2012. Počet faktúr celkom: 31    
Detail Zmluva Dotačná 1 6.11.2013 Zmena Čl. IV. a Čl. V. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá 12/2012 7.1.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2012. Počet faktúr celkom: 36    
Detail Faktúra došlá 01/2013 14.2.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2013. Počet faktúr celkom: 17    
Detail Faktúra došlá 02/2013 5.3.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2013. Počet faktúr celkom: 27    
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka