Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dotačná 1 9.4.2013 Zmena doby vykonávania absoventskej praxe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 30.1.2015 Zmena čísla účtu obidvoch zmluvných strán. Medoň Marek, Ing. 41 781 546   
Detail Faktúra došlá 04/2013 3.5.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2013. Počet faktúr celkom: 23    
Detail Faktúra došlá 05/2013 6.6.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2013. Počet faktúr celkom: 29    
Detail Zmluva Iná 5-§52-2013-NP 19.6.2013 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá 06/2013 17.7.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2013. Počet faktúr celkom: 21    
Detail Zmluva Iná 316 2.8.2013 Účet pre financovanie projektu z fondov EÚ. Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Iná VP-13-13614-001 2.8.2013 Použitie hudobných diel, ich verejným vykonávanim a verejným prenosom. SOZA 178454   
Detail Faktúra došlá 07/2013 14.8.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2013. Počet faktúr celkom: 29    
Detail Zmluva Dotačná 19-§52a-2013-NP VAOTP SR-2 30.8.2013 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná OPV/27/2013 6.9.2013 Poskytnutie finančnej a materiálnej podpory pre materskú školu. Metodicko-pedagogické centrum 00164348   
Detail Faktúra došlá 08/2013 16.9.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2013. Počet faktúr celkom: 22    
Detail Faktúra došlá 09/2013 4.10.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2013. Počet faktúr celkom: 25    
Detail Zmluva - dodatok 01/6300143424 4.10.2013 Dodatok k Zmluve o dodávke plynu č. 6300143424 zo 1.7.2009. Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256   
Detail Zmluva Dotačná 1 11.10.2013 Mení Článok IV. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá 10/2013 12.11.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2013. Počet faktúr celkom: 32    
Detail Zmluva Dotačná DOD-01-2013-205-2012-IZ-5.0 9.12.2013 Zmena Čl. 5, ods. 5.2. a 5.7. Fond sociálneho rozvoja    
Detail Faktúra došlá 11/2013 16.12.2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2013. Počet faktúr celkom: 22    
Detail Zmluva Dotačná 44-§52a-2013-NP VAOTP SR-3 30.12.2013 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Iná WTSL.02.02.00-84-252/10 14.1.2014 Partnerská zmluva v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL - SK 2007-2013 na realizáciu... Obec Dubovica 00326992   
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka