Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2 30.1.2015 Zmena čísla účtu mandanta. Orim-Tender, s. r. o 44 689 454   
Detail Zmluva Nájomná 01 24.2.2015 Zmena niektorých ustanovení zmluvy v čl. V a čl. XI. /zmena účinnosti pôvodnej -hlavnej... Slovenský pozemkový fond    
Detail Zmluva Nájomná 1 27.2.2015 Zmena niektorých ustanovení zmluvy v čl. V a čl. XI. /zmena účinnosti pôvodnej -hlavnej... Slovenský pozemkový fond    
Detail Zmluva Poistná 080-2046.811 27.2.2015 Poistenie objektov sociocentra, infobodu, amfiteátra a ich vybavenia. Kooperatíva, poisťovňa a. s. 00585441   
Detail Zmluva Iná 8-2-2015 10.3.2015 Bezodplatný prevod hnuteľného majetku škole v rámci projektu PRINED. Metodicko-pedagogické centrum 00164348   
Detail Zmluva Dotačná 146/2015-IZ-4.0/V 31.3.2015 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi IA ZaSI a Prevádzkovateľom KC pri... Implementačná agentúra pre OPZamestnanosť a sociálna inklúzia 30 854 687   
Detail Zmluva Dotačná 1-3-2015 10.4.2015 Podmienky zabezpečenia dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Nájomná 2/5/2015 20.5.2015 Prenájom nebytových priestorov na dočasné užívanie. Slovenská pošta, a. s. 36 631 124   
Detail Zmluva Poistná 3-5-2015 1.6.2015 Dodatok č. 1 k PZ č. 080-2046.811 Kooperatíva, poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441   
Detail Zmluva Dotačná 4-5-2015 1.6.2015 Úprava podmienok pri zabezpečovaní realizácie aktivačnej činnosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 6-5-2015 10.6.2015 Zmeny čl. II. a IV. pôvodnej Dohody č. 110/§51/2014 zo dňa 27.11.2014. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Poistná 1-6-2015 10.6.2015 Úrazové poistenie - aktivačná činnosť KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Poistná 2-6-2015 10.6.2015 Úrazové poistenie-dobrovoľnícka činnosť KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Iná 3-6-2015 11.6.2015 Zmena čl. č. 5 a č. 7 pôvodnej zmluvy. Metodicko-pedagogické centrum 00164348   
Detail Zmluva Dotačná 4-6-2015 11.6.2015 Podmienky poskytovania služieb v rámci infor. systému Dátového centra obcí a miest. Data Centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 45736359   
Detail Zmluva Iná 5/6/2015 24.6.2015 Zmeny ˇv čl. 4, 5, 7 a 8 pôvodnej zmluvy v znení dodatku č. 1. Metodicko-pedagogické centrum 00164348   
Detail Zmluva Dotačná 7-6-2015 29.6.2015 Úprava práv a povinností pri poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 8-6-2015 6.7.2015 Práva a povinnosti účastníkov dohody pri vykonávaní aktivačnej činnosti formou menších... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva - dodatok 6-7-2015 10.7.2015 Aktualizuje podmienky Zmluvy o stavebnom diele č. 10/2010 zo dňa 25.06.2010, ktorej predmetom je... ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168335   
Detail Zmluva Poistná 8-8-2015 7.8.2015 Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve č. 080-2046.811 Kooperatíva, poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka