Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 04-10-2017 26.10.2017 Realizácia stavebného diela "Kanalizácia a ČOV Ľubotín I. a II. etapa". ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   2 523 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 02-05-2019 15.5.2019 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít... Prešovský samosprávny kraj 37870475  2 167 744,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/2015 11.11.2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2015. Počet faktúr celkom: 40   796 999,45 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 1-10-15 19.10.2015 Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   715 012,63 EUR 
Detail Zmluva Dotačná Z2211012082001 24.2.2015 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu projektu:... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   714 795,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04-10-2022 14.10.2022 Mení sa znenie pôvodnej Zmluvy v rozsahu uvedenom v čl. IV, bod 4.2 DANOVA SK s.r.o. 47 427 761  665 191,61 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06-04-2023 1.5.2023 Zmena ceny stavebných prác z dôvodu enormného nárastu cien stavebných materiálov. DANOVA SK s. r. o. 47427761  620 886,19 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-05-2023 15.5.2023 Stavebné práce s názvom: Miestne komunikácie v rómskej osade - Obec Ľubotín. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168335  596 898,29 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 02-09-2023 12.9.2023 Zmena Prílohy č. 1 - Ocenený výkaz výmer - rozpočet zmluvy ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168339  596 898,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 09/2020 16.10.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2020 Počet faktúr celkom: 29   578 997,88 EUR 
Detail Faktúra došlá FD - 06_2021 24.8.2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2021 Počet faktúr celkom: 38   564 566,78 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 02-07-2022 3.8.2022 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  547 106,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06-10-2022 19.10.2022 Stavebné práce: "Rozšírenie kanalizácie v Ľubotíne do rómskej osady Hliník" ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 339  541 035,26 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 01-02-2021 8.2.2021 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  493 747,13 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05-12-2021 31.12.2021 Stavebné práce v rámci realizácie projektu: „Zvýšenie kapacity materskej školy v... DANOVA SK s.r.o. 47 427 761  461 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 02-12-2019 16.12.2019 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  444 490,80 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 05-06-2022 3.8.2022 Zmeny v zmysle Čl. I., body 1. - 10. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  444 490,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č. 01 - 2012 27.1.2012 Zmluva o dielo - dodávka a stavebné práce pre projekt: Ochrana pred povodňami v obci Ľubotín. Montreal, s. r. o. 36450448  429 312,72 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 56/2010/OPZ - 6/2011 3.2.2011 Úprava podmienok pre realizáciu projektu "Komplexná rekonštrukcia a modernizácia objektu... Ministerstvo zdravotníctva SR   417 780,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2021 20.5.2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2021 Počet faktúr celkom: 49   417 281,09 EUR 
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
Nastavenia cookies