Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dotačná 01-10-2018 15.10.2018 Úprava práv a povinností pri poskytnutí dotácie z fondu na projekt: "Zníženie energetickej... Environmentálny fond 30796491  165 645,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/2018 19.6.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2018 Počet faktúr celkom: 33   163 254,86 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 02-10-2019 1.10.2019 Úprava podmienok poskytnutia NFP na realizáciu projektu: Budovanie a modernizácia odborných... Prešovský samosprávny kraj 37870475  153 629,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 03/2021 16.4.2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2021 Počet faktúr celkom: 46   149 506,59 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 01-07-2022 3.8.2022 Zmeny v zmysle Čl. 2. Prešovský samosprávny kraj 37870475  149 501,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2020 25.1.2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2020 Počet faktúr celkom: 40   148 611,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 06/2015 2.10.2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2015. Počet faktúr celkom: 40   136 343,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 09_2021-FD 21.10.2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2021 Počet faktúr celkom: 33   127 875,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 10_2021_FD 23.11.2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2021 Počet faktúr celkom: 36   118 079,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/2015 15.6.2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2015. Počet faktúr celkom: 28   112 865,39 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 05-08-2017 4.9.2017 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi zmluvnými stranami pri poskytnutí NFP na... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  105 990,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 06/2018 17.9.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2018 Počet faktúr celkom: 28   103 432,14 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 08-12-2017 4.1.2018 Technika pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu - traktor, hydraulická... Marián Šupa 11906022  101 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/2020 21.12.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2020 Počet faktúr celkom: 37   100 128,61 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 182/2011 23.6.2011 Podmienky poskytnutia finančných prostriedkov pre program revitalizácie krajiny Úrad vlády SR   92 700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 14.7.2011 Vybudovanie vodozádržných prvkov v katastri obce Ľubotín. Čech Viliam, Ing.   90 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02-12-2020 5.1.2021 Didaktické pomôcky pre projekt: Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Ľubotín. MIVASOFT, spol. s r.o. 36289906  85 487,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 12_2022_FD 27.1.2023 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2022 Počet faktúr celkom: 53   79 212,90 EUR 
Detail Zmluva 03-10-2017 11.10.2017 Stavebné práce s názvom: "Rozšírenie vodovodu do osady Hliník". ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   79 028,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 07/2017 13.9.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2017. Počet faktúr celkom: 38   76 829,45 EUR 
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka