Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 02-03-2022 30.3.2022 Uskutočnenie stavebných prác: „Turistický chodník Ľubotín - I. etapa - Časť 2.:... COLAS Slovakia, a.s. 31651402  68 116,02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4 19.12.2014 Dohoda o pokračovaní realizácie časti stavebného diela (Polyfunkčné centrum Ľubotín), v... ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   65 980,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-03-2022 30.3.2022 Uskutočnenie stavebných prác: „Turistický chodník Ľubotín - I. etapa - Časť 1.:... COLAS Slovakia, a.s. 31651402  52 107,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 06/2019 26.9.2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2019. Počet faktúr celkom: 40   50 429,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2017 26.2.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2017 Počet faktúr celkom: 40   50 180,50 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 06-11-2021 18.11.2021 Dotácia z PSK na projekt "Turistický chodník - I. etapa". Prešovský samosprávny kraj   50 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05-01-2017 17.2.2017 Realizácia stavby: "Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín". BD Plus s.r.o. 45633681  49 945,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 09-12-2017 4.1.2018 Sklolaminátový kontajner na Bio odpad (47ks) a kontajner vaňový 7 m3 (6ks). SIMA plus Krompachy, s.r.o. 47426136  49 338,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/2015 9.6.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2015. Počet faktúr celkom: 25   47 954,01 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05-04-2021 23.4.2021 Zhotovenie diela: "Ľubotín Dažďová kanalizácia". ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   47 822,41 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 07-05-2017 2.6.2017 Stanovenie podmienok pri poskytnutí finančného príspevku na realizáciu spoločného... Prešovský samosprávny kraj   44 001,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 09/2019 21.2.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2019. Počet faktúr celkom: 22   41 460,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2016 21.2.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2016. Počet faktúr celkom: 44   40 755,60 EUR 
Detail Zmluva Iná 01 16.6.2011 Podmienky, za akých Obec Ľubotín, poskytne dočasnú návratnú finančnú výpomoc Základnej... Základná škola s materskou školou Ľubotín   40 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10-2022_FD 4.11.2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2022 Počet faktúr celkom: 35   39 803,64 EUR 
Detail Zmluva Úverová 04-12-2017 19.12.2017 Úver na financovanie oprávnených nákladov mikroprojektu: "Spoznajme kultúrne a prírodné... Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  36 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11-2022_FD 7.12.2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2022 Počet faktúr celkom: 35   35 989,33 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10-10-2015 30.12.2015 Kompletizácia multifunkčného ihriska – stavebno-inštalačné a dokončovanie práce. PESMENPOL spol. s r.o.   35 988,41 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04-10-2014 14.10.2014 Realizácia diela na predmet zákazky: „Chodník pri ceste I/68 v obci Ľubotín“ CESTY MOSTY, s.r.o. 47 590 807  35 760,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská SAP 10000104105-3489 7.11.2014 Oprava miestnej komunikácie - ul. Jarková Skanska SK a.s. 316117888  35 760,00 EUR 
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka