Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská SAP 10000104296-3489 7.11.2014 Rekonštrukcia časti ulice Na rovni Skanska SK a.s. 316117888  35 298,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská SAP 10000104648-3489 12.11.2014 Úprava miestnych komunikácií a spevnených plôch Skanska SK a.s. 316117888  35 253,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 05-2022_FD 15.6.2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2022 Počet faktúr celkom:28   34 793,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1-7-2015 15.7.2015 „Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín o zariadenia pre šport a... ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   34 501,97 EUR 
Detail Faktúra došlá FD 12_2021 24.1.2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2021 Počet faktúr celkom: 45   34 267,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 08_2021-FD 21.10.2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2021 Počet faktúr celkom: 34   32 293,10 EUR 
Detail Zmluva Dotačná MULUDU-01-2014 16.5.2014 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Partnermi pri použití finančného... Obec Dubovica 00326992  31 530,00 EUR 
Detail Zmluva Úverová č. 718-2012-UZ 16.7.2012 Úver na prefinancovanie projektu "Komplexná rekonštrukcia zdravotného strediska" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  30 000,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 07-10-2020 12.10.2020 Návratná finančná výpomoc poskytovanej zákona č. 523-2004 Z.z Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742  29 709,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2019 21.2.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2019. Počet faktúr celkom: 34   28 342,15 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8-11-2019 9.12.2019 Činnosť stavebného dozoru v zmysle stavebného zákona na stavbe: ČOV a Kanalizácia Ľubotín... Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  27 780,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 02-07-2018 3.7.2018 Úprava podmienok o poskytnutí NFP na projekt: Zapojenie osady Hliník do separovaného zberu v... Ministerstvo vnútra SR   27 600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 03/2017 12.5.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2017. Počet faktúr celkom: 41   27 582,05 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04/10/2019 30.10.2019 Stavebné práce s názvom: „Stavebné úpravy amfiteátra v Ľubotíne – zastrešenie pódia“ DANOVA, s.r.o. 47 427 761  26 672,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 06/2016 17.10.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2016. Počet faktúr celkom: 31   25 788,13 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-01-2020 10.1.2020 Stavebné práce: „Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Ľubotín“ DANOVA SK, s.r.o. 47 427 761  25 296,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 09/2015 11.11.2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2015. Počet faktúr celkom: 18   25 183,02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04-12-2020 5.1.2021 Interiérové vybavenie - nábytok pre projekt: Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ s... NABIMEX, s.r.o. 36022331  23 950,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/2019 26.9.2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2019. Počet faktúr celkom: 24   23 893,53 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4-2-2015 24.2.2015 Dodávka a montáž kamerového systému. RIMI - Security Bardejov, s. r. o. 31731643  23 867,27 EUR 
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka