Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 03-10-2014 14.10.2014 Dodávka stavebného materiálu pre realizáciu diela na predmet zákazky: „Chodník pri ceste... STAVGEO, s.r.o. 44 421 826  23 852,23 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 155 19.12.2014 Technické vybavenie kuchyne (v Polyfunkčnom dome). EUROGASTROP, s.r.o. 44137761  23 802,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 03/2019 16.5.2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2019. Počet faktúr celkom: 41   23 515,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/217 13.9.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2017. Počet faktúr celkom: 26   23 117,41 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02-11-2017 27.11.2017 Stavebné práce: "Budovanie vstupných prvkov drobnej infraštruktúry". DREVO-MATT, s.r.o. 44062966  23 114,61 EUR 
Detail Zmluva - dodatok č. 1 - PD 27.1.2012 Dodatok k zmluve o dielo č. 2010-1201 je podmienenný zmeneou sadzby DPH z 19% na 20%. Ing. Richard Soporský 30652952  22 980,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 07/2016 17.10.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2016. Počet faktúr celkom: 23   22 068,58 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 44 613 393-2 10.3.2014 Dodávka tovarov (interiérové vybavenie) pre Komunitné centrum v Ľubotíne Sunrise Group s.r.o. 44 613 393  21 992,35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2-8-2015 5.8.2015 Projekt: Komunitné centrum Ľubotín - dodávka interiérového vybavenia. AutoCont SK a.s. 36 396 222  21 865,20 EUR 
Detail Faktúra došlá FD 03-2022 11.4.2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2022 Počet faktúr celkom: 29   21 799,11 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 05-07-2021 29.7.2021 Úprava práv a povinností medzi MAS a Užívateľom pri poskytnutí príspevku zo strany MAS na... MAS „Horný Šariš – Minčol“ 42 420 245  21 508,92 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 02-09-2021 9.9.2021 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí FP č. IROP-CLLD-P788-512-003-001 zo dňa 29.7.2021 - po... MAS „Horný Šariš – Minčol“   21 508,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05-03-2016 23.3.2016 Aktualizácia projektovej dokumentácie "ČOV Ľubotín". Ing. Richard Soporský   21 480,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07-03-2016 23.3.2016 Zhotovenie stavebného diela: „Rekonštrukcia ústredného vykurovania - 1. NP zdravotné... Ing. Ján Lazor TERMGAS 10770445  21 034,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 04-2022_FD 17.5.2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2022. Počet faktúr celkom: 28   20 759,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01-06-2020 1.7.2020 Stavebné práce s názvom: „Trvalé dopravné značenie v obci Ľubotín práce“,... O.S.V.O. comp. a. s. Prešov 36 460 141  20 287,22 EUR 
Detail Faktúra došlá FD 01_2022 28.2.2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2022 Počet faktúr celkom:34   20 083,01 EUR 
Detail Zmluva Úverová č. 78/2012/UZ 27.1.2012 Zmluva o kontokorentnom úvere Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  20 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2018 19.6.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2018 Počet faktúr celkom: 39   19 599,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 03/2016 9.6.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2016. Počet faktúr celkom: 30   19 425,34 EUR 
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka