Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 09-2022_FD 4.10.2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2022 Počet faktúr celkom: 20   19 294,96 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06-03-2016 23.3.2016 Aktualizácia projektovej dokumentácie "Kanalizácia Ľubotín" Ing. Richard Soporský   18 960,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FD - 07_2021 24.8.2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2021 Počet faktúr celkom: 28   18 682,19 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03-11-2016 24.11.2016 Stavebné práce: "MŠ Ľubotín - Zníženie energetickej náročnosti prevádzky ..." výmena... Slovdach, s. r. o.   18 537,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 07/2018 17.9.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2018 Počet faktúr celkom: 32   18 206,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 06-2022_FD 3.8.2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2022 Počet faktúr celkom:33   18 172,89 EUR 
Detail Zmluva 05-01-2022 31.1.2022 Projekt: "Stavebné úpravy amfiteátra v Ľubotíne – zastrešenie pódia" Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323  17 814,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/2019 21.2.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2019. Počet faktúr celkom: 38   17 642,65 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2-11-2015 18.11.2015 Komunitné centrum v Ľubotíne - stavebné práce vyvolané zmenou osadenia objektu KC. SLOVDACH, s.r.o.   17 350,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2019 16.5.2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2019. Počet faktúr celkom: 24   17 236,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 07-2022_FD 10.8.2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2022 Počet faktúr celkom: 29   17 214,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/2016 9.11.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2016. Počet faktúr celkom: 32   16 589,31 EUR 
Detail Faktúra došlá FD 11_2021 28.12.2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2021 Počet faktúr celkom: 27   16 516,11 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3-7-2015 15.7.2015 „Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín o zariadenia pre šport a... PESMENPOL spol. s r.o. 36 507 881  16 398,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/2016 17.10.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2016. Počet faktúr celkom: 31   16 273,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 07/2019 26.9.2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2019. Počet faktúr celkom: 40   15 918,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 07/2020 25.8.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2020 Počet faktúr celkom: 25   15 865,33 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 03-05-2017 2.6.2017 Úprava podmienok poskytnutia finančných príspevkov na zapracovanie a prax u zamestnávateľa. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa   15 862,60 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 01-10-22 5.10.2022 Úprava podmienok pre poskytnutie príspevku na vytvorenie pracovného miesta. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa   15 789,06 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL_2021006 8.6.2021 Stavebné práce na výstavbe ciest pre predmet zákazky: "Zriadenie a obnova komunikácií v obci... COLAS Slovakia, a.s. 31651402  15 661,80 EUR 
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka