Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 12/2018 14.2.2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2018. Počet faktúr celkom: 35   15 634,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/2021 7.4.2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2021 Počet faktúr celkom: 26   15 483,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/2020 19.6.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2020 Počet faktúr celkom: 24   15 148,97 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03-09-2018 19.9.2018 Nákup veľkokapacitných kontajnerov na zmesový komunálny odpad. SIMA plus Krompachy, s. r. o. 47426136  15 120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07-11-2017 30.11.2017 Technické zariadenie pre projekt: Rozšírenie vodovodu v Ľubotíne do osady Hliník. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   14 943,84 EUR 
Detail Zmluva Úverová 262/2011/UZ 1.4.2011 Poskytnutie peňažných prostriedkov za účelom spolufinancovania nákladov projektu s kódom č.... Všeobecná úverová banka, a.s. 31 320 155  14 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03-09-201 12.12.2017 Zhotovenie stavebného diela: "Plynofikácia - Dom smútku Ľubotín". Ing. Ján Lazor TERMGAS 10770445  14 629,38 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04-09-2018 19.9.2018 Realizácia stavebných prác v súlade s projektom: "Zapojenie osady Hliník do separovaného... DANOVA SK. s.r.o. 47427761  14 524,19 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04-04-2022 12.4.2022 Vypracovanie zastavovacej štúdie a projektovej dokumentácie pre ÚR a SP "IBV Ľubotín – Pod... Ing. arch. Ivan Oliver Smolec, autorizovaný architekt SKA 0561 AA 32873964  14 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2019 16.5.2019 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2019. Počet faktúr celkom: 32   13 961,84 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 02_2023_FV 17.3.2023 Prehľad vyšlých faktúr za mesiac február 2023 Počet faktúr celkom: 21   13 752,59 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č. 01-2012-emp 27.1.2012 Mandátna zmluva - externý manažment projektu : "Ochrana Ľubotína pred prívalovými... B&G management, s.r.o. 45972745  13 660,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 02_2023_FD 17.3.2023 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2023 Počet faktúr celkom: 24   13 587,67 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FV 03-2022 11.4.2022 Prehľad vyšlých faktúr za mesiac marec 2022 Počet faktúr celkom: 19   13 395,35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05-11-2018 9.11.2018 Tribúna na futbalovom ihrisku v Ľubotíne. Šport Projekt s.r.o. 47 317 612  13 386,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/2018 17.9.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2018 Počet faktúr celkom: 26   13 256,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2020 2.6.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2020. Počet faktúr celkom: 25   13 203,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/2019 21.2.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2019. Počet faktúr celkom: 28   13 186,64 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 11-10-2022 7.11.2022 Podpora pri realizácii národného projektu: Zelené obce Slovenska. Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  13 034,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/2015 2.10.2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2015. Počet faktúr celkom: 24   12 898,85 EUR 
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka