Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 01/2020 2.6.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2020. Počet faktúr celkom: 21   12 851,85 EUR 
Detail Zmluva Iná 10-07-2016 29.11.2016 Výpožička materiálu civilnej ochrany na plnenie úloh jednotkami CO vypožičiavateľa. Ministerstvo vnútra SR 00151866  12 732,51 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01_09_2021 6.9.2021 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie v obci Ľubotín. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. 36500968  12 480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/2016 21.2.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2016. Počet faktúr celkom: 30   12 340,76 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FV - 006_2021 24.8.2021 Prehľad vyšlých faktúr za mesiac jún 2021 Počet faktúr celkom: 17   12 269,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2017 12.5.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2017. Počet faktúr celkom: 22   12 172,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03-12-2020 5.1.2021 Technické a technologické vybavenie - IKT pre projekt: Budovanie a modernizácia odborných... MONASTER, s.r.o. 47454547  12 143,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 03/2020 2.6.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2020. Počet faktúr celkom: 30   12 063,33 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 18-08-2019 13.9.2019 Projektová činnosť, vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Miestne komunikácie v... Ing. Janka Dunajská DISTA PROJEKT 35412194  12 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 09/2017 14.11.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2017 Počet faktúr celkom: 24   11 992,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 07/2015 2.10.2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2015. Počet faktúr celkom: 23   11 950,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2012.02.IČ 23.2.2012 Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru na stavbe „Ochrana pred povodňami v obci Ľubotín“.
Ing. Karol Vielkievič – INKA 10678956  11 928,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 03/2018 19.6.2018 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2018 Počet faktúr celkom: 25   11 816,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/2017 14.11.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2017 Počet faktúr celkom: 33   11 705,68 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1-11-2015 12.11.2015 Zhotovenie stavebného diela: „Obklad telocvične – práce“ na stavbe telocvične základnej... Drevoint Pavol Mlynarčík 17115281  11 520,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FD - 05_2021 22.6.2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2021 Počet faktúr celkom: 22   11 439,58 EUR 
Detail Faktúra došlá FD 02-2022 16.3.2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2022 Počet faktúr celkom:25   11 416,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 09/2016 17.10.2016 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2016. Počet faktúr celkom: 22   11 194,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2017 16.3.2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2017. Počet faktúr celkom: 11   11 160,17 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 202 22.12.2014 Technické vybavenie kuchyne - vedľajšie priestory VOMZ-Slovakia, s.r.o. 36468711  11 136,00 EUR 
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka