Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dotačná 1 10.9.2014 Doplnenie Čl. I., II., III., a V. Dohody zo dňa 24.4.2014. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 290714-1 12.9.2014 Spracovanie žiadosti o dotáciu z Envirofondu. Project Consult, spol. s r. o. 36500712   
Detail Zmluva Dodávateľská Vargov-1 10.10.2014 Protismerné klapky a 160 kg závažia. Mgr. Martin Vargovčík   400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská SAP 10000098310/3489 13.10.2014 Realizácia stavebných prác diela: "Objektové prepojenie osady Hliník s centrom obce Ľubotín". Skanska SK a.s. 31611877  294 370,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03-10-2014 14.10.2014 Dodávka stavebného materiálu pre realizáciu diela na predmet zákazky: „Chodník pri ceste... STAVGEO, s.r.o. 44 421 826  23 852,23 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04-10-2014 14.10.2014 Realizácia diela na predmet zákazky: „Chodník pri ceste I/68 v obci Ľubotín“ CESTY MOSTY, s.r.o. 47 590 807  35 760,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 1 17.10.2014 Zabezpečenie dodržiavania denného rozvrhu začiatku a konca vykonávania aktivačnej činnosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 75-§52a-2014-ŠR 17.10.2014 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská SAP 10000104296-3489 7.11.2014 Rekonštrukcia časti ulice Na rovni Skanska SK a.s. 316117888  35 298,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská SAP 10000104105-3489 7.11.2014 Oprava miestnej komunikácie - ul. Jarková Skanska SK a.s. 316117888  35 760,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská SAP 10000104648-3489 12.11.2014 Úprava miestnych komunikácií a spevnených plôch Skanska SK a.s. 316117888  35 253,34 EUR 
Detail Zmluva 1 10.11.2014 Zmena údajov kupujúceho. Lichvarčíková Katarína    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 2.12.2014 Realizácia prác naviac a s tým súvisiaca zmena ceny. CESTY MOSTY, s.r.o.    
Detail Zmluva Dotačná 388-2014-OO 17.12.2014 Poskytnutie finančných prostriedkov na financovanie projektu prevencie kriminality: "Vybudovanie... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   10 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4 19.12.2014 Dohoda o pokračovaní realizácie časti stavebného diela (Polyfunkčné centrum Ľubotín), v... ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   65 980,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 155 19.12.2014 Technické vybavenie kuchyne (v Polyfunkčnom dome). EUROGASTROP, s.r.o. 44137761  23 802,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 22.12.2014 Dodávka naviac materiálu pre zákazku: "Chodník pri ceste I/68 v obci Ľubotín". STAVGEO, s.r.o.   5 291,46 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 202 22.12.2014 Technické vybavenie kuchyne - vedľajšie priestory VOMZ-Slovakia, s.r.o. 36468711  11 136,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3-12-2014 22.12.2014 Technické vybavenie sociocentra (v rámci projektu: "Posúvame hranice Polyfcentier MuĽuDu"). TRUDON, s.r.o.   4 679,61 EUR 
Detail Zmluva Úverová 1361-2014-UZ 23.12.2014 Poskytnutie úveru do celkovej výšky 200 000,00 € na financovanie oprávnených nákladov... Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka