Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva - dodatok 1 24.7.2014 Zmena čl. II Dohody Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná Z2212012020501 11.8.2014 Úprava podmienok pre poskytnutie NFP na realizáciu projektu Komunitné centrum. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   239 534,65 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 1 11.8.2014 Zmeny v Čl. II a IV Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 507-2014-ODDR 19.8.2014 Poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Prešovský samosprávny kraj 37870475  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2014-08-01 18.8.2014 Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby: "ZŠ s MŠ Ľubotín - prístavba objektov pre... Ing. Richard Soporský 30652952  3 900,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 02SL-14-2013 27.8.2014 Vykonanie verejného obstarávania na poistenie majetku a zodpovednosti za škody. Mesto Stará Ľubovňa 00330167   
Detail Zmluva Iná OPV-39-2014 8.9.2014 Vymedzenie záväzkov zmluvných strán na realizáciu projektu PRINED. Metodicko-pedagogické centrum 00164348   
Detail Zmluva Iná 1-9-2014 10.9.2014 Prevod vlastníckeho práva k pozemku vo vlastníctva obce. Lichvarčíková Katarína   2 724,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 1 10.9.2014 Doplnenie Čl. I., II., III., a V. Dohody zo dňa 24.4.2014. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 290714-1 12.9.2014 Spracovanie žiadosti o dotáciu z Envirofondu. Project Consult, spol. s r. o. 36500712   
Detail Zmluva Dodávateľská Vargov-1 10.10.2014 Protismerné klapky a 160 kg závažia. Mgr. Martin Vargovčík   400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská SAP 10000098310/3489 13.10.2014 Realizácia stavebných prác diela: "Objektové prepojenie osady Hliník s centrom obce Ľubotín". Skanska SK a.s. 31611877  294 370,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03-10-2014 14.10.2014 Dodávka stavebného materiálu pre realizáciu diela na predmet zákazky: „Chodník pri ceste... STAVGEO, s.r.o. 44 421 826  23 852,23 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04-10-2014 14.10.2014 Realizácia diela na predmet zákazky: „Chodník pri ceste I/68 v obci Ľubotín“ CESTY MOSTY, s.r.o. 47 590 807  35 760,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 1 17.10.2014 Zabezpečenie dodržiavania denného rozvrhu začiatku a konca vykonávania aktivačnej činnosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dotačná 75-§52a-2014-ŠR 17.10.2014 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská SAP 10000104296-3489 7.11.2014 Rekonštrukcia časti ulice Na rovni Skanska SK a.s. 316117888  35 298,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská SAP 10000104105-3489 7.11.2014 Oprava miestnej komunikácie - ul. Jarková Skanska SK a.s. 316117888  35 760,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská SAP 10000104648-3489 12.11.2014 Úprava miestnych komunikácií a spevnených plôch Skanska SK a.s. 316117888  35 253,34 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 2.12.2014 Realizácia prác naviac a s tým súvisiaca zmena ceny. CESTY MOSTY, s.r.o.    
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka