Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 1-7-2015 15.7.2015 „Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín o zariadenia pre šport a... ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   34 501,97 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5-7-2015 16.7.2015 „Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín o zariadenia pre šport a... MY DVA Slovakia, s. r. o. 35937548  9 210,31 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2-8-2015 5.8.2015 Projekt: Komunitné centrum Ľubotín - dodávka interiérového vybavenia. AutoCont SK a.s. 36 396 222  21 865,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3-8-2015 5.8.2015 Projekt: Komunitné centrum Ľubotín - dodávka vnútorného vybavenia. MicroSpin s.r.o. 45572577  5 256,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4-8-2015 5.8.2015 Projekt: Komunitné centrum Ľubotín - dodávka IKT vybavenia. MicroSpin s.r.o.   4 424,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5-8-2015 5.8.2015 Projekt: Komunitné centrum Ľubotín - dodávka gastro vybavenia. EuroDot s.r.o. 45501939  3 109,42 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 6-8-2015 5.8.2015 Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na prevenciu kriminality. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   8 000,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 7-7-2015 5.8.2015 Zabezpečenie podmienok reklamnej a propagačnej činnosti pre koncern Veolia. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36 500 968  300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1-8-2015 7.8.2015 Projekt: Komunitné centrum v Ľubotíne - stavebné práce SLOVDACH, s.r.o.   199 944,98 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7-8-2015 7.8.2015 Kúpa posilňovacieho stroja. Martin Vargovčík   270,00 EUR 
Detail Zmluva Poistná 8-8-2015 7.8.2015 Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve č. 080-2046.811 Kooperatíva, poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Dodávateľská 9-8-2015 7.8.2015 Poskytovanie odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní. LASACHI, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 11-6-2015 19.6.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb T-Com. Slovak Telekom 35763469   
Detail Zmluva Dodávateľská 12-6-2015 19.6.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb T-Com. Slovak Telekom    
Detail Zmluva Dodávateľská 13-6-2015 19.6.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb T-Com. Slovak Telekom    
Detail Zmluva Dodávateľská 14-6-2015 19.6.2015 Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejných služieb - T-com. Slovak Telekom    
Detail Zmluva Dodávateľská 15-6-2015 19.6.2015 Kúpa koncového zariadenia. Slovak Telekom   9,90 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 10-8-2015 7.9.2015 Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 080-2046.811. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail Zmluva Iná 1-9-2015 17.9.2015 Dohoda o partnerskej spolupráci obcí Ľubotín - Dubovica - Muszyna. Mesto Muszyna    
Detail Zmluva Dotačná DZ221201202050101 11.9.2015 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu projektu:... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   238 750,58 EUR