Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva - dodatok 2 26.4.2012 Zmena štatutárneho zástupcu Poskytovateľa.
Zmena čísla účtu Prijímateľa.
Ministerstvo zdravotníctva SR    
Detail Zmluva Dotačná MK-7367/2012/2.1 16.5.2012 Dotácia zo ŠR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva. Ministerstvo kultúry slovenskej republiky   1 121,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná č. 13-§50j-2012-NP 30.5.2012 Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na relaizáciu opatrení na ochranu pred povodňami... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Poistná č. 3331192728 30.5.2012 Poistná zmluva pre skupinové poistenie osôb. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  59,34 EUR 
Detail Zmluva Iná č. 0802-5300-2012 30.5.2012 Vecné bremeno v prospech Východoslovenskej distribučnej a. s. Východoslovenská distribučná a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Iná č. 0804-5300-2012 30.5.2012 Vecné bremeno v prospech Východoslovenskej distribučnej... Východoslovenská distribučná a. s.   0,00  
Detail Zmluva Dotačná 16/§52a/2012/NP V-2 15.6.2012 Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Nájomná č. 01-nz-2012 27.6.2012 Prenájom pozemku vo vlastníctve obce právnickej osobe. Firmont s. r. o. 36729973   
Detail Zmluva Iná 3-2012-šú 30.6.2012 Pristúpenie Obce Hromoš ku Zmluve o vytvorení školského úradu Ľubotín. Obec Hromoš 00329908   
Detail Zmluva Iná 1-2012-šú 30.6.2012 Pristúpenie Obce Plavnica ku Zmluve o vytvorení školského úradu Ľubotín. Obec Plavnica 00330124   
Detail Zmluva Iná 4-2012-šú 30.6.2012 Pristúpenie Obce Údol ku Zmluve o vytvorení školského úradu Ľubotín. Obec Údol 00330221   
Detail Zmluva Úverová č. 718-2012-UZ 16.7.2012 Úver na prefinancovanie projektu "Komplexná rekonštrukcia zdravotného strediska" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  30 000,00 EUR 
Detail Zmluva Poistná 4419001615 7.8.2012 Poistenie objektu zdravotného strediska. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Dotačná 514/2012/OK 26.7.2012 Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK na Kultúrne leto 2012. Prešovský samosprávny kraj   500,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 205-2012-IZ-5.OIV 17.9.2012 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi FSR a Obcou pri implementácii národného... Fond sociálneho rozvoja    
Detail Zmluva - dodatok č. 1 k ÚZ 1225-2010-UZ 1.10.2012 Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Poistná 6105128013 18.3.2013 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti pre obec. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva - dodatok č. 1 k ÚZ 1298-2010-UZ 1.10.2012 Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva - dodatok Dodatok č. 1 k ÚZ č. 740/2010 4.10.2012 Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva - dodatok Dodatok č. 1 k ÚZ č. 351/2010 4.10.2012 Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka