Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 1 4.10.2012 Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva 1 4.10.2012 Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva 1 9.10.2012 Úpravapráv a povinností zmluvných strán. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva - dodatok 03/KaHR 26.10.2012 Zmena Predmetu podpory hlavnej zmluvy. Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002108   
Detail Zmluva Dodávateľská č. A6598013 11.12.2012 Poskytnutie služieb operátora Orange. Orange Slovensko a. s.    
Detail Zmluva - dodatok 1-DZ221101203140101 11.12.2012 Zmena VZP, zmena predmetu podpory a dohoda o dopadoch kontroly VO na prijímateľa. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR    
Detail Zmluva Iná č. 7-2013 - HÚ 12.2.2013 Poskytnutie údajov z KN Ľubotín. Správa katastra Prešov 37870173  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 44613628-BRIS 12.2.2013 Poskytovanie konzultácií a poradenstva. BrIS Prešov s.r.o. 44613628  1 100,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 1 6.11.2013 Zmena Čl. IV. a Čl. V. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná 00641219-DEN-NAR 12.2.2013 Spolupráca pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky "Deň narcisov". Liga proti rakovine Slovenskej republiky 00641219  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 01/11/2012 12.2.2013 Projektová dokumentácia stavby „Komunitné centrum v Ľubotíne“
JS Projekt - Ing. Soporská Jana 44317743  7 260,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 025-2012 20.2.2013 Poskytnutie grantu na projekt: "Bezpečne do školy - merače rýchlosti ..." Nadácia Allianz 42134064  800,00 EUR 
Detail Zmluva Iná ZmluveoNFP 8.3.2013 Príloha k Zmluve o NFP pre Projekt : ZŠ s MŠ Ľubotín zníženie energetickej náročnosti a... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR    
Detail Zmluva Dotačná 5/§52/2013/NP V-2 14.3.2013 Úprava práv a povinností pri zabezpečovaní aktivačných činností ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Iná dohoda šú šambron 14.3.2013 Pristúpenie ku Zmluve o vytvorení Školského úradu Ľubotín Obec Šambron 00330205   
Detail Zmluva Iná dohoda šú hajtovka 14.3.2013 Pristúpenie ku Zmluve o vytvorení Školského úradu... Obec Hajtovka 00329860   
Detail Zmluva Dodávateľská VO KC 21.9.2012 Verejné obstrávanie pre projekt : "Komunitné centrum Ľubotín" Orim-Tender, s. r. o   1 200,00 EUR 
Detail Zmluva - dodatok dodatok šú čirč 14.3.2013 Ku Zmluve zo dňa 11.6.2004 o vytvorení školského úradu / Ľubotín. Obec Čirč 00329835   
Detail Zmluva - dodatok dodatok šú ďurková 14.3.2013 Ku Zmluve zo dňa 11.6.2004 o vytvorení školského úradu / Ľubotín. Obec Ďurková 00329843   
Detail Zmluva 3 14.3.2013 Spresnenie čl. IV pre potreby účtovníctva. Obec Hromoš 00329908   
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka