Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Iná č. 0804-5300-2012 30.5.2012 Vecné bremeno v prospech Východoslovenskej distribučnej... Východoslovenská distribučná a. s.   0,00  
Detail Zmluva Dotačná 16/§52a/2012/NP V-2 15.6.2012 Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Nájomná č. 01-nz-2012 27.6.2012 Prenájom pozemku vo vlastníctve obce právnickej osobe. Firmont s. r. o. 36729973   
Detail Zmluva Iná 3-2012-šú 30.6.2012 Pristúpenie Obce Hromoš ku Zmluve o vytvorení školského úradu Ľubotín. Obec Hromoš 00329908   
Detail Zmluva Iná 1-2012-šú 30.6.2012 Pristúpenie Obce Plavnica ku Zmluve o vytvorení školského úradu Ľubotín. Obec Plavnica 00330124   
Detail Zmluva Iná 4-2012-šú 30.6.2012 Pristúpenie Obce Údol ku Zmluve o vytvorení školského úradu Ľubotín. Obec Údol 00330221   
Detail Zmluva Úverová č. 718-2012-UZ 16.7.2012 Úver na prefinancovanie projektu "Komplexná rekonštrukcia zdravotného strediska" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  30 000,00 EUR 
Detail Zmluva Poistná 4419001615 7.8.2012 Poistenie objektu zdravotného strediska. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva Dotačná 514/2012/OK 26.7.2012 Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK na Kultúrne leto 2012. Prešovský samosprávny kraj   500,00 EUR 
Detail Zmluva Dotačná 205-2012-IZ-5.OIV 17.9.2012 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi FSR a Obcou pri implementácii národného... Fond sociálneho rozvoja    
Detail Zmluva - dodatok č. 1 k ÚZ 1225-2010-UZ 1.10.2012 Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Poistná 6105128013 18.3.2013 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti pre obec. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail Zmluva - dodatok č. 1 k ÚZ 1298-2010-UZ 1.10.2012 Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva - dodatok Dodatok č. 1 k ÚZ č. 740/2010 4.10.2012 Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva - dodatok Dodatok č. 1 k ÚZ č. 351/2010 4.10.2012 Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva - dodatok 03/KaHR 26.10.2012 Zmena Predmetu podpory hlavnej zmluvy. Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002108   
Detail Zmluva Dodávateľská č. A6598013 11.12.2012 Poskytnutie služieb operátora Orange. Orange Slovensko a. s.    
Detail Zmluva - dodatok 1-DZ221101203140101 11.12.2012 Zmena VZP, zmena predmetu podpory a dohoda o dopadoch kontroly VO na prijímateľa. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR    
Detail Zmluva Iná č. 7-2013 - HÚ 12.2.2013 Poskytnutie údajov z KN Ľubotín. Správa katastra Prešov 37870173  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 44613628-BRIS 12.2.2013 Poskytovanie konzultácií a poradenstva. BrIS Prešov s.r.o. 44613628  1 100,00 EUR 
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka